] }

Soru: I. Bakır, alüminyum gibi elektriği iletebilen maddelere iletken madde denir.
II. Basit bir elektrik devresinde kablonun iç kısmında yalıtkan madde kullanılır.
Yukarıdaki ifadeler için aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?
A) Yalnız I doğrudur.
B) Yalnız II doğrudur.
C) Her ikisi de doğrudur.
D) Her ikisi de yanlıştır.


Soru: Aysima; özdeş ampul, pil ve iletken kabloları kullanarak şekildeki elektrik devresini kuruyor. Devrelerin bir kısmına eşit uzunluk ve kalınlıktaki K ve L maddelerinden koyup ampullerin ışık verme durumlarını gözlemliyor.
Devre-1 :Ampul ışık veriyor. — Devre-2: Ampul ışık vermiyor.
Gözlemlerden yola çıkarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?
A) K maddesi yalıtkan, L ise iletkendir.
B) L maddesi elektriğin geçişine izin veren bir özelliktedir.
C) Elektrik K maddesinden geçebilmektedir.
D) K ve L maddeleri aynı maddeden yapılmıştır.


Soru: Öğretmen, sınıfta öğrencilere aşağıda belirtilen ifadeleri söylüyor.
* Kuru tahta yalıtkan iken suyla ıslandığında iletkenlik özelliği kazanabilir.
* Normalde yalıtkan olan hava yağmur yağdığında iletken hâle gelebilir.
Daha sonra öğretmenin öğrencilere hangi uyarıyı yapması beklenir?
A) Elektrikli cihazları su ile temas ettirmekten kaçınmalıyız.
B) Elektrikli cihaz satın alırken enerji tasarruflu olanları tercih etmeliyiz.
C) Bozulmuş olan elektrikli cihazları kullanmamalı, tamir ettirmeliyiz.
D) Elektrik iletim hatlarından uzak durmalıyız.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar