III. Selim Dönemi (1789–1807) Tarih Ayt


Kategoriler: Tarih

ÜÇÜNCÜ SELİM DÖNEMİ (1789 – 1807)

Osmanlı — Rus ve Osmanlı – Avusturya Savaşları (1787 – 1792)

Birinci Abdülhamit döneminde 1787’de başlayan savaşta Osmanlı Devleti iki cephede aynı anda savaşmak durumunda kaldı. Yapılan savaşlarda Osmanlı ordusu başarısız oldu. Fransız İhtilali’nin yaydığı milliyetçilik kavramından etkilenen Avusturya, Osmanlı Devleti ile 1791’de Ziştovi Antlaşması’nı imzalayarak savaştan çekildi. Bu antlaşmayla Avusturya savaş öncesindeki sınırlara çekildi. Rusya, Osmanlı Devleti ile bir süre daha savaştı. 1792’de imzalanan Yaş Antlaşması ile Osmanlı Devleti Kırım’ın Rusya’ya ait olduğunu kabul etti.

Osmanlı – Fransız Savaşları (1798 – 1801)

Fransa’nın Mısır’ı işgal etmesinde, Akdenize hakim olmak istemesi etkili olmuştur. Napolyon’un komutasındaki Fransız ordusu Mısır’ı işgale başlayınca İngiltere ve Rusya Akdeniz’deki çıkarlarını korumak amacıyla Osmanlı Devleti’ni desteklediler. Bir İngiliz donanması Ebûkır limanında Fransız donanmasını yaktı. Napolyon Osmanlı Devleti üzerindeki nüfuzunu artırmak amacıyla Akka Kalesi’ni kuşattı. Cezzar Ahmet Paşa’nın komutasındaki Nizamıcedit ordusuna yenildi. 1801’de imzalanan El – Ariş Antlaşması ile Fransız askerleri Mısır’ı boşalttı.] }

Örnek Soru:

18. yüzyılda yapılan ıslahatlarda Batı'nın örnek alınması bazı çıkarcı grupların tepkisiyle karşılanmıştır? Bu durum aşağıdaki sonuçlardan hangisini doğurmuştur?

A) Monarşik yapının zayıflamaya başlamasına
B) Yeniçeri Ocağı’nın saygınlığının artmasına
C) Rejime yönelik isyanlar çıkmasına
D) Islahatların kesintiye uğramasına
E) Batı tarzı ıslahatlara son verilmesine

Cevap D


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar