İdeal Gaz Yasası 11. sınıf kimya

İdeal Gaz Yasası 11. sınıf kimya

Kategoriler: 11. Sınıf Kimya, Kimya

İdeal gaz yasası bundan önce öğrendiğimiz gaz kanunlarının birleştirilmiş halidir. İdeal gaz yasasına geçmeden önce ileride ayrıntılı öğreneceğimiz ideal gazın ne olduğuna kısaca bakalım.

İDEAL GAZ

Bulunduğu koşullarda birbirini etkilemeyen bir başka ifadeyle bulunduğu sıcaklık ve basınçta sıvılaşmayan gazlar olarak ifade edebiliriz. Gerçekte ideal gaza ulaşmak çok zordur. Bu nedenle biz bir çok işlemde gazları ideal kabul edeceğiz. Daha önce öğrendiğimiz gaz kanunlarını hatırlayalım.

Bu durumda ideal gaz denklemi:

İdeal Gaz Denklemi ile İlgili Grafikler

İdeal gazların değişim grafikleri incelenirken hangi değerlerin sabit kaldığına dikkat edilmelidir.

1. İdeal Gaz Denkleminin Kullanımı

Karşılaştığınız sorularda tek durum varsa mesela sıcaklık, basınç ve mol sayısı verilmiş, hacim soruluyor ise,
P.V = n.R.T yazılır. P, V, n, R, T değerleriyle ilgili gerekli birim dönüşümleri yapılarak, bu değerler denklemde yerine yazılır ve istenilen sonuç hesaplanır.

Eğer soruda iki durum varsa yani önce bazı değerler verilmiş ve sonra bu değerlerden en az biri değişmiş ise, iki tane ideal gaz denklemi birbirine bölünerek sonuca gidilir. Bu durumda basınç ve hacmin birimi değiştirilebilir; ancak sıcaklığın birimi mutlaka Kelvin olmalıdır.

  • Eğer soruda bir değer değişmemiş ise o değer sadeleştirilir.
  • Bir değerden hiç bahsedilmemiş veya sabit basınç, sabit sıcaklık gibi ifadeler kullanılmış ise 0 değerler de sadeleşir.
  • Kalanların oranı sonucu verecektir.

2. Birleştirilmiş Kaplar

Birleştirilmiş kaplar iki farklı kabın bir musluk yardımıyla birbirine bağlanması ile oluşturulan sistemlerdir. Eğer musluk açılır ve yeteri kadar beklenirse gazlar, her iki kapta homojen karışır ve iki kaptaki basınç eşitlenir. Bu durumda da iki ideal gaz denkleminin oranından veya sıcaklıklar aynı ise,

P.V = n

eşitliği ile hesaplama yapılabilir. Bir başka ifadeyle tüm kaplardaki P.V değerleri toplamı Pson . Vson değerine eşitlenir.

P1V1 + P2V2 + … = PsonVson

BİLGİ: Kimyasal tepkimeli gaz sorularında tepkime denkleminde katı veya sıvı halde bulunan madde varsa, bunların basıncı belirtilmediği sürece işleme dahil edilemez.

İdeal Gaz Yasası video 11. sınıf Hocalara Geldik

İdeal Gaz Yasası Konu Anlatımı çözümlü sorular 11. sınıf kimya İsabet Akademi] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar