Kategoriler: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Kur’an’da adı geçen 25 Peygamberden biridir.

Medyen ve Eyke halkına gönderilmiş bir peygamberdir.

Hitabetinin çok güzel olması nedeniyle kendisine “Hatîb—ül Enbiyâ” (Peygamberlerin hatibi, en güzel konuşanı) lakabı verilmiştir. Kendisine yeni bir din ve yeni bir ilahi kitap verilmemiştir. Hz. Şuayb (a.s), kendinden önce gönderilen peygamberlerin getirdikleri emir ve yasakları tebliğ etmiştir.

Medyen ve Eyke halkını tevhide davet etmiştir. Onlara Hz. Nuh’un (a.s), Hz. Hud ve Hz. Lut gibi peygamberlerin kavimlerinin başlarına gelenleri anlatarak ibret almalarını istemiştir. Onların yaptıkları yanlışa düşmeden bir ve tek olan Yüce Allah’a inanmalarını, aksi halde helak olacaklarını bildirmiştir.

Hz. Musa (a.s) ile aynı çağda yaşamıştır. Hz. Musa’nın (a.s) kayınpederi olmuştur. Kızı Safura’yı Hz. Musa (a.s) ile evlendirmiştir.

Medyen ve Eyke Kavimleri

Şirk, ölçü ve tartıda eksik tartma, zulüm, gasp, haksız kazanç ve hile gibi günahlarda çok aşırı gitmişlerdir. Onların bu durumu bir ayette şöyle dile getirilmiştir: “Bundan böyle ölçüyü, tam ölçün, eksiltenlerden olmayın. Dürüst terazi ile tartın, insanların mallarını değersiz hale getirip ucuza kapatmayın. ” (Şuara Suresi, 176-177. ayetler)

Hz. Şuayb’ (a.s) kendisine yapılan onca eziyet ve sıkıntıya rağmen onları tevhide davet etmekten vazgeçmemiştir. Ancak Medyen ve Eyke halkı pervasızca Şuayb’tan üzerilerine azap göndermesini istemişlerdir. Onların bu pervasızlıklarını yüce Allah Kur’an’da şöyle bildirmiştir: “Üzerimize gökten bir parça düşürüver, eğer doğru söyleyenlerden isen !” (Şuara Suresi, 177. ayet). Hz. Şuayb ’da onlara şöyle cevap vermiştir: “Rabbim yaptıklarınızı daha iyi bilir. ” (Şuara Suresi, 182. ayet). Bunun üzerine Yüce Allah Medyen ve Eyke kavimlerini şiddetli bir depremle helak etmiştir.

Medyen ve Eyke halkının helakına neden olan davranışlar;

  • Allah’tan başka ilahlar edinmeleri
  • Hz. Şuayb’ın uyarılarına dikkat etmemeleri
  • Ölçü ve tartıda haksızlık yapmaları
  • Haksızlık ve zulümde ileri gitmeleri
  • Doğruluk ve dürüstlükten ayrılmaları
  • Hile ve düzenbazlık yapmaları
  • İnsanların mallarını gasp ederek zorla almaları
  • Kervanlardan haksız kazanç elde etmeleri] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar