Hz. Muhammed’in Vefatı


Kategoriler: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

HZ. MUHAMMED’İN VEFATI

Hz. Muhammed veda haccından sonra Medine’ye döndüğünde kısa bir süre sonra hastalandı. Hastalığı ağırlaştığında mescide çıkamadı ve onun yerine namazları Hz. Ebu Bekir kıldırmaya başladı. Peygamberimiz, M. 8 Haziran 632 (H. Rebiyülevvel 11) tarihinde, 63 yaşındayken Medine’de vefat etti. Cenazesini Hz. Ali yıkayıp kefenledi. Vefat ettiği yere defnedildi. Onun Medine’de Mescid-i Nebi’nin içindeki kabrine tertemiz çiçekli bahçe anlamına gelen Ravza-i Mutahhara denilmektedir.“Muhammed, ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür ya da öldürülürse gerisin geriye (eski dininize) mi döneceksiniz? Kim (böyle) geri dönerse Allah’a hiçbir şekilde zarar vermiş olmayacaktır. Allah, şükredenleri ödüllendirecektir.” (Ali İmran suresi, 144)

VEDA HUTBESİNDE EVRENSEL MESAJLAR

Hz. Muhammed’in 632 yılında yaptığı hacca Veda Haccı , burada yüz binden fazla Müslümanın huzurunda yapmış olduğu konuşmaya da Veda Hutbesi denir.

Yüz binden fazla Müslümanın dinlediği bu hutbede Hz. Muhammed adeta İslam’ın özetini ve evrensel mesajlarını anlatmıştır. Bu hutbede, tevhit inancı, İslam’ın temel kaynağının Kur’an ve sünnet olduğu, tüm insanların eşit olduğu, Müslümanların kardeş olduğu, kan davalarının, faizin, kumarın yasak olduğu, kadınların haklarının olduğu, can, mal, namus, şeref, haysiyet ve özgürlüklerin dokunulmaz olduğu, üstünlüğün yalnızca takvada olduğu vb. konulara değinilmiştir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi