Kategoriler: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

HZ. MUHAMMED’İN DOĞUMU, ÇOCUKLUĞU VE GENÇLİĞİ

Hz. Muhammed, 20 Nisan (12 Rebiülevvel) 571 tarihinde Mekke’de doğdu. Babası Abdullah, annesi Amine’dir. Peygamberimiz doğmadan önce babası vefat etti. Dedesi Abdülmuttalip ona, çok övülen anlamına gelen Muhammed adını verdi. Mekkeliler, yeni doğan çocukları sütanneye vererek havası güzel olan yerlere gönderirlerdi. Peygamberimizi Halime adlı bir sütanneye verdiler. Peygamberimizin Şeyma adında bir de sütkardeşi vardı. Peygamberimiz dört yaşında Mekke’ye getirildi ve altı yaşına kadar annesinin yanında kaldı. Annesiyle birlikte babasının mezarını ziyaretten dönerken annesi Medine yakınlarındaki Ebva köyünde vefat etti. Annesini kaybeden Muhammed’i dedesi Abdülmuttalip yanına aldı. Sekiz yaşına geldiğinde dedesi de vefat edince amcası Ebu Talip onu yanına aldı.

Ebu Talib’in yanında ticareti öğrenen peygamberimiz gençlik çağına girdiğinde artık tek başına bir kervanı yönetecek duruma gelmişti. Toplum içinde doğruluk ve dürüstlüğüyle tanındı. Bu nedenle de herkes ona Muhammedü’l-Emin (Güvenilir Muhammed) diyordu. Bu özelliğiyle zengin bir kadın olan Hz. Hatice’nin dikkatini çekti. Hz. Hatice, peygamberimizden, kendisinin ticaret kervanını yönetmesi için teklifte bulundu, 0 da kabul etti. Bu süreç daha sonra evliliğe dönüştü. Evlendiklerinde peygamberimiz yirmi beş, Hz. Hatice
ise kırk yaşındaydı. Hz. Hatice, peygamberimizin yedi çocuğundan altısının annesidir. Sadece İbrahim, sonraki eşlerinden olan Mariye’den dünyaya gelmiştir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar