Kategoriler: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

HZ MUHAMMED İNSANLIĞA BİR RAHMETTİR

Rahmet: Acıma, merhamet etme, esirgeme, lütuf ve ihsanda bulunma gibi iyilik etmeyi gerektiren sevgi ve şefkat duygusudur. Hz. Muhammed’in peygamber olarak gönderilmesi insanlık için rahmet olmuştur. Bu sayede insanlar yanlış yoldan, günahlara düşmekten ve şeytanın tuzaklarından nasıl kurtulacağını öğrenmiştir.

AYET

”(Resulüm!) Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.” (Enbiya suresi, 107)

Hz. Muhammed’in peygamber olarak görevlendirildiği toplumda haksızlık, adaletsizlik, cehalet ve kötülükler oldukça yaygındı. Onun yüce mesajı olan İslam’la insanlar bu olumsuzluklardan kurtulmuş, iyiliğin, adaletin ve doğruluğun hâkim olduğu bir düzen kurulmuştur. Bu sayede zayıf ve kimsesizler ezilmekten, haksızlığa uğramaktan kurtulmuştur. Bu da Allah’ın o ve onlardan sonra gelecek toplumlara büyük bir rahmeti olmuştur.

Hz. Muhammed’in rahmet peygamberi oluşu Müslümanları, Müslüman olmayanları, dostları, düşmanları, hürleri, köleleri, hatta hayvanları ve doğal çevreyi kuşatmıştır. 0, insan haklarına dikkat ettiği gibi hayvanların haklarını gözetmiş, doğal çevrenin korunmasına özen göstererek tahrip edilmesine müsaade etmemiştir. O, kendisine ve Müslümanlara onca eziyet ve zulüm yapan Mekkeli müşriklere bile merhametle davranmış ve Mekke’nin fethinden sonra onları affetmiştir. O, merhamet ve şefkat dolu yüreğiyle her zaman insanların iyiliğini istemiştir.

AYET

“Ant olsun size kendinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir.” (Tevbe suresi, 128)] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar