Hz. Muhammed Dönemi İslam Medeniyetinin Doğuşu Tarih Ayt


Kategoriler: Tarih

HZ. MUHAMMED DEVRİ

Hz. Muhammed 571 yılında Mekke’de doğdu. Babası Abdullah, annesi Amine‘dir. Doğmadan önce babasını, altı yaşındayken annesini kaybetmiştir. Sekiz yaşına kadar dedesi Abdülmütalip‘le kalmıştır. Dedesinin ölümü üzerine amcası Ebu Talip tarafından büyütülmüştür. Hz. Muhammed daha önce olduğu gibi gençlik yıllarında da güvenilir olduğu için kendisine “Muhammed’ül Emin” denilmiştir. 25 yaşındayken Hz. Hatice ile evlenen Hz. Muhammed, 40 yaşındayken peygamber olmuştur. Kendisine ilk inananlar Hz. Hatice, Hz. Ali, azat ettiği kölesi Zeyd ve Hz. Ebubekir’dir. İslamiyet’te, Putperestliğin yasak olması, eşitlik anlayışının olması ve Arapların geleneklerine bağlı olması gibi nedenlerden dolayı Mekkeli müşrikler Müslümanlara baskı yapmışlardır. Müslümanlara uygulanan baskı ve şiddetin artması üzerine Hz. Muhammed, bir grup Müslümanın 615 yılında Habeşistan’a göç etmesine izin verdi. 621 ve 622 yıllarında Hz. Muhammed ile Medineliler arasında I. ve II. Akabe Biatları yapıldı. Bu görüşmelerde Medineli Müslümanlar Hz. Muhammed’e bağlı kalacaklarına söz vermişlerdi. Bunun üzerine Hz. Muhammed, Mekkeli Müslümanların Medine’ye göç etmesine izin verdi. Daha sonra ise Hz. Muhammed Medine’ye göç etti. Hz. Muhammed’in ve Müslümanların Medine’ye yaptıkları göç Hicret olarak adlandırıldı.

Hicret’in sonuçları

 • Hz. Muhammed, İslam Devleti’nin başkanı oldu.
 • İslamiyet’in yayılması için uygun bir ortam oluştu.
 • Muhacir (Medine’ye göç edenler) ile Ensar (Medineli Müslümanlar) Hz. Muhammed tarafından kardeş ilan edildi.
 • Seriye birlikleri kuruldu.
 • “Suffe Ashabı” diye bilinen ilk öğretim kadrosu kuruldu.
 • Medineli Yahudilerle Vatandaşlık Antlaşması (Medineli Sözleşmesi) imzalandı. Buna göre; Yahudiler inanç ve ibadetlerinde serbest olacaklardı. Medine’ye bir saldırı olduğunda Medine’yi birlikte savunacaklardı.

BEDİR SAVAŞI (624)

Mekke’den göç eden Müslümanların mallarının müşrikler tarafından yağmalanması savaşın başlamasına neden oldu. Yapılan savaşı Müslümanlar kazandı.

Sonuçları

 • Müslümanların ilk askeri başarısıdır.
 • Hz. Muhammed’in siyasi gücü arttı.
 • Müslümanların kendilerine ve Hz. Muhammed’e olan güveni arttı.
 • Savaş sonunda ele geçirilen ganimetlerin 1/5’i devlete, 4/5’i savaşa katılanlara dağıtılarak İslam Savaş Hukuku’nun temelleri atıldı.
 • Savaş esirleri fidye ödemeleri koşuluyla serbest bırakıldı. Kurtuluş için fidye ödeyecek durumda olmayıp da okuma yazma bilenler Medineli Müslümanlardan on kişiye okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakıldı.

UHUD SAVAŞI (625)

Mekkelilerin, Bedir Savaşı’nın intikamını almak istemelerinden dolayı çıkan savaştır. Hz. Muhammed’in topladığı danışma meclisinde savaşın Uhud Dağı’nda yapılmasına karar verildi. Hz. Muhammed, müşriklerin, Müslümanlara arkadan saldırmalarını önlemek için okçular görevlendirdi. Savaş başladıktan sonra okçular, Müslümanların savaşı kazandığını sanarak ganimet ele geçirmek amacıyla yerlerini terk ettiler. Bunu değerlendiren müşrikler İslam ordusuna saldırdı. Hz. Muhammed’in yaralandığı bu savaşta İslam ordusu güçten düşürüldü.

Sonuçları

 • Müslümanlar savaşı kaybetmelerine rağmen müşrikler Müslümanlara karşı kesin bir üstünlük sağlayamadı.
 • Müslümanlar, Hz. Muhammed’in sözlerine itaat etmenin önemini anladı.

HENDEK SAVAŞI (627)

Müşriklerin, İslam Devleti’ne son vermek ve Müslümanları ortadan kaldırmak istemelerinden dolayı çıkan savaştır. Mekkeli müşrikler çevre kabilelerden topladıkları askerlerle 10 bin kişilik bir ordu kurdular. Selman—ı Farisi’nin önerisi üzerine Medine’nin açık olan tarafına 5,5 km uzunluğunda, 9 metre genişliğinde ve 4,5 metre derinliğinde hendekler kazıldı. Hendekleri geçemeyen müşrikler ve müttefikleri geri çekildiler.

Sonuçları

 • Müslümanların son savunma savaşıdır.
 • Mekkelilerin Müslümanlar üzerine düzenledikleri son saldırı oldu.

ASHAB-I SUFFA

Hz. Muhammed Döneminde Mescid-i Nebevi’nin bir kısmı eğitim ve öğretim için ayrılmıştı. Sofa adı verilen bu bölümde eğitim gören kişilere Ashab—ı Suffa adı verilmiştir. İslam’ın ilk eğitim kurumu olma özelliğini taşıyan bu okulda Hz. Muhammed bizzat ders veriyordu.

HAYBER’İN FETHİ (629)

Yahudilerin, Müslümanlar için bir tehdit oluşturması ve Şam ticaret yolunun güvenliğinin sağlanmak istenmesinden dolayı on gün süren bir kuşatmadan sonra Hayber Kalesi alındı.

Önemi ve Sonuçları

 • Şam ticaret yolunun güvenliği sağlandı.
 • İslam ordusunun ilk taarruz savaşıdır.
 • İslam Devleti ilk kez toprak kazandı.
 • Bölge halkının güvenliğinin sağlanması karşılığında cizye vergisi alındı.
 • Yahudilerden yetiştirdikleri ürüne karşılık haraç vergisi alınarak Hz.Ömer döneminde uygulamaya konulacak olan ikta sisteminin temelleri atıldı.
 • Yahudilerin, Müslümanlara karşı Mekkelilere destek vermesi engellendi.

MUTE SEFERİ (629)

Hz. Muhammed’in İslamiyet’e davet için gönderdiği elçinin Busra valisi tarafından öldürülmesi savaşın başlamasına neden oldu. İslam ordusu Busra üzerine yürüyünce Bizans, Bursa valisine yardım gönderdi. Yapılan savaş İslam ordusunun üstünlüğüyle sonuçlandı.

Önemi ve Sonuçları
– İslam ordusunun Bizans ile yaptığı ilk savaştır.
– Hz. Muhammed’in katılmadığı bir seferdir.

MEKKE’NİN FETHİ (630)

İslam ordusunun Mute Savaşı’nda güç kaybettiğini düşünen Mekkeliler, Hudeybiye Antlaşması’na aykırı hareket ederek çevre kabileleri İslam Devleti’ne karşı kışkırttılar. Bunun üzerine Hz. Muhammed, Mekke’nin fethine karar verdi. İslam ordusunun Mekke’ye doğru yürümesi üzerine tedirgin olan Mekkeliler, Hz. Muhammed’e elçi gönderdiler. Yapılan görüşmeler sonucunda kan dökülmemesi koşuluyla Mekke Müslümanlara teslim edildi. İslam ordusu Mekke’ye girdikten sonra genel af ilan edildi ve Kâbe putlardan temizlendi.

HUNEYN SAVAŞI (630)

Huneyn’de bir araya gelen müşrikler İslam Devleti’ne karşı bir güç oluşturmak istediler. İslam ordusu Huneyn üzerine yürüyerek bu orduyu yendi. Bu zaferle Mekke’nin fethi tamamlandı.

TAİF SEFERİ (630)

Huneyn Savaşı’ndan sonra müşrikler Taif’te bir araya gelerek Müslümanlar aleyhine faaliyette bulundular. İslam ordusu tarafından kuşatılan Taif alınamadı. Ancak bir yıl sonra bölge halkı kendi isteğiyle islamiyet’i kabul ederek İslam Devleti’ne bağlandı.

VEDA HACCI VE HZ. MUHAMMED’İN VEFATI (632)

Hz. Muhammed hac farizası için Mekke’ye gitti. Hac sırasında Müslümanlara okuduğu hutbesinde Ku’an’ın tamamlandığını bildirdi. Hz. Muhammed Müslümanlara veda ettiği için bu hac Veda Haccı olarak adlandırılmıştır. Veda Haccı’ndan sonra Medine’ye dönen Hz. Muhammed burada vefat etti.
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar