Kategoriler: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

HZ. MUHAMMED BİR PEYGAMBERDİR

Peygamberi diğer insanlardan ayıran en önemli özelliği, Allah’tan vahiy almasıdır. Hz. Muhammed’in hem insan hem de peygamber olduğu Kur’an’da birçok yerde vurgulanmıştır. Peygamberler vahiy almalarının yanında asla yalan söylemezler, emanete hıyanet etmezler, günah işlemezler, zeki ve akıllıdırlar. Allah’tan aldıkları bilgileri eksiksiz olarak insanlara ulaştırırlar.

”De ki: Ben yalnızca sizin gibi bir insanım. (Şu var ki) bana, ilahınızın sadece bir ilah olduğu vahyolunuyor…” (Kehfsuresi, 110)

AYET

“Ey Resul! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan Allah’ın elçiliğini yapmamış olursun…” (Maide suresi, 67)

İslam evrensel bir dindir. Hz. Muhammed de bütün insanlığa gönderilmiş olup, adalet, merhamet, sevgi, kardeşlik ve yardımlaşma gibi evrensel ilkeleri insanlara tavsiye etmiştir. Ayrıca bu ilkeleri kendi hayatında yaşayarak Müslümanlara örnek olmuştur. O, Kur’an’ın anlattığı örnek insan modelini tam olarak yansıtmış ve adeta yaşayan bir Kur’an olmuştur.

AYET

“Ant olsun ki Resulullah sizin için, Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ı çok zikredenler için güzel bir örnektir.” (Ahzab suresi, 21)

AYET

“Allah’a itaat edin, peygambere de itaat edin. Yüz çevirirseniz bilin ki elçimize düşen apaçık bir duyurmadır.” (Teğabun suresi, 12)] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar