Hz. Ali Dönemi (656 – 661)

Hz. Ali Dönemi (656 – 661)

Kategoriler: 9.sınıf Tarih, İslam Medeniyetinin Doğuşu, Tarih

Hz. Ali dönemi iç karışıklıklardan dolayı fetihlerin tamamen durduğu devirdir.656 CEMEL VAKASI

 • Hz. Osman’ın katillerinin aranmasında yavaş davrandığı gerekçesiyle Hz. Ayşe, Muaviye, Talha, Zübeyr Hz. Ali’nin halifeliğini tanımadılar.
 • Hz. Ali’ye cephe alan bu grup Basra’ya gelerek burada kuvvet toplamaya başladı, bunun üzerine iki kuvvet Basra’da karşılaştı.
 • Savaşı Hz. Ali kazandı.

Önemi

 • Müslümanların kendi aralarındaki ilk savaştır.
 • Savaş Hz. Ayşe’nin devesine yakın yapıldığından deve (Cemel) ismini aldı.
 • Hz. Ali savaştan sonra başkenti Medine’den Kufe’ye taşıdı.

Uyarı: Hz. Ali’nin başkenti Kufe’ye taşımasındaki amaç merkezi otoritesini korumak istemesidir.

657 SIFFİN SAVAŞI

 • Emevi soyundan olan Şam valisi Muaviye, Hz. Ali’nin halifeliğini tanımadı.
 • Hz. Ali problemi barışçı yoldan çözmeye çalıştıysa da iki taraf Sıffin’de karşı karşıya geldi.
 • Savaş 110 gün sürdü. Muaviye tam yenilmek üzereyken Amr İbn’ül As’ın hilesiyle Muaviye­ ’nin askerleri mızrakların ucuna Kur’an sayfalarını geçirerek savaşı durdurdu.
 • Taraşar birer hakem belirleyerek bu soruna çö­ züm bulunması konusunda anlaştılar.
 • Ancak Muaviye’nin hakemi Amr İbn’ül As yine hile yapınca (Yüzük Olayı) Müslümanlar bu defa üç gruba bölündü;
  – Hariciler (Her iki tarafı da tanımayanlar)
  – Şiiler (Hz. Ali taraftarları)
  – Emeviler (Hz. Muaviye taraftarları)
 • Hariciler hem Hz. Ali’yi hem de Muaviye’yi öldürmeyi ve halifesiz bir yönetimi tercih ediyorlardı. Bu yüzden Hz. Ali’ye 661’de suikast düzenleyerek onu şehit ettiler. Böylece Dört Halife Devri sona erdi.


Hz. Ali Dönemi Hocalara Geldik Konu Anlatımı Video
Hz. Ali Dönemi Asaf Hoca Konu Anlatımı Video

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
15 Haziran 2019 Cumartesi