Hz. Ali Dönemi (656 – 661) 9. Sınıf Tarih

Hz. Ali Dönemi (656 – 661) 9. Sınıf Tarih

Kategoriler: 9. Sınıf Tarih, İslam Medeniyetinin Doğuşu, Tarih

Hz. Ali dönemi iç karışıklıklardan dolayı fetihlerin tamamen durduğu devirdir.

656 CEMEL VAKASI

 • Hz. Osman’ın katillerinin aranmasında yavaş davrandığı gerekçesiyle Hz. Ayşe, Muaviye, Talha, Zübeyr Hz. Ali’nin halifeliğini tanımadılar.
 • Hz. Ali’ye cephe alan bu grup Basra’ya gelerek burada kuvvet toplamaya başladı, bunun üzerine iki kuvvet Basra’da karşılaştı.
 • Savaşı Hz. Ali kazandı.

Önemi

 • Müslümanların kendi aralarındaki ilk savaştır.
 • Savaş Hz. Ayşe’nin devesine yakın yapıldığından deve (Cemel) ismini aldı.
 • Hz. Ali savaştan sonra başkenti Medine’den Kufe’ye taşıdı.

Uyarı: Hz. Ali’nin başkenti Kufe’ye taşımasındaki amaç merkezi otoritesini korumak istemesidir.

657 SIFFİN SAVAŞI

 • Emevi soyundan olan Şam valisi Muaviye, Hz. Ali’nin halifeliğini tanımadı.
 • Hz. Ali problemi barışçı yoldan çözmeye çalıştıysa da iki taraf Sıffin’de karşı karşıya geldi.
 • Savaş 110 gün sürdü. Muaviye tam yenilmek üzereyken Amr İbn’ül As’ın hilesiyle Muaviye­ ’nin askerleri mızrakların ucuna Kur’an sayfalarını geçirerek savaşı durdurdu.
 • Taraşar birer hakem belirleyerek bu soruna çö­züm bulunması konusunda anlaştılar.
 • Ancak Muaviye’nin hakemi Amr İbn’ül As yine hile yapınca (Yüzük Olayı) Müslümanlar bu defa üç gruba bölündü;
  – Hariciler (Her iki tarafı da tanımayanlar)
  – Şiiler (Hz. Ali taraftarları)
  – Emeviler (Hz. Muaviye taraftarları)
 • Hariciler hem Hz. Ali’yi hem de Muaviye’yi öldürmeyi ve halifesiz bir yönetimi tercih ediyorlardı. Bu yüzden Hz. Ali’ye 661’de suikast düzenleyerek onu şehit ettiler. Böylece Dört Halife Devri sona erdi.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar