Hollanda Genel Özellikleri Coğrafya Ayt

Hollanda Genel Özellikleri Coğrafya Ayt

Kategoriler: Ayt Coğrafya, Coğrafya

HOLLANDA

Yüz ölçümü: 41.526 km2
Nüfusu: 16.377.200
İdare şekli: Parlamentolu Monarşi
Başkent: Amsterdam
Dili: Flemenkçe
Dini: Hristiyanlık
Kişi başına düşen milli gelir: 22.000 ABD doları
Yıllık nüfus artışı: ‰ 3
Şehir nüfus oranı: % 89
Okuma yazma bilmeyenlerin oranı: % 0
Ortalama yaşam süresi: Erkek: 76, kadın: 81 yıl

HOLLANDA’NIN GENEL ÖZELLİKLERİ

Coğrafi Konum

 • Avrupa’nın kuzeybatısında er alır.
 • Kuzeyinde ve batısında Kuzey Denizi, doğusunda Almanya, güneyinde Belçika yer alır.

Yerşekilleri

 • Avrupa’nın en alçak ülkesidir.
 • Topraklarının % 25’ini deniz doldurarak kazanmıştır.
 • Toprakların % 40’ı deniz seviyesinin altındadır.
 • Alçak ülke anlamına gelen Nederland denmiştir.

İklim ve Bitki örtüsü

 • Ilıman okyanusal iklim görülür.
 • Doğal bitki örtüsü çayır ve sonradan yetiştirilen ağaçlardır.

Nüfus ve Yerleşme

 • Nüfus artış hız düşüktür.
 • Avrupa’nın en yoğun nüfuslu ülkelerindendir.

Tarım ve Hayvancılık

 • Tarım alanları az olmasına rağmen intansif tarım yöntemleriyle verim yüksektir.
 • İhracatın % 25’ini tarıma dayalı ürünler oluşturur.
 • Modern çiftliklerde sığır, domuz, koyun yetiştirilir.
 • Sebze ve seracılık ve çiçek yetiştiriciliği önemlidir.
 • Süt üretimi oldukça gelişmiştir.

Sanayi

Çıkarılan en önemli madenler petrol ve doğalgazdır.

Ticaret çok gelişmiştir.

Gemi, uçak, elektrikli aletler, makineler, hayvansal ürünler, çiçek ihraç ederken; ham petrol, demir-çelik, otomobil ve konfeksiyon ürünleri ithal eden] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar