Hipotez, Teori ve Yasa Nedir


Kategoriler: Fizik

Hipotez: Bilimsel bir problemin çözümü için verilere dayalı olarak kurulan geçici çözüm yoludur. Kontrollü deney sonucu doğrulanan hipotezler “bilimsel gerçek” olarak kabul edilir.

Bilimsel Teori (Kuram): Gözlemlenen doğa olayı ile ilgili genellemelerin açıklanmasıdır. Büyük Patlama Teorisi Atom Teorileri, Görecelik Teorisi buna örnektir. Teoriler mutlak doğrular değildir, çürütülebilir.

Bilimsel Yasa (Kanun): Doğruluğu kanıtlanmış varsayımlardır. Bilimsel gerçekler benzer olaylar için genelleştiğinde yasa olur. Kütle ve Enerjinin Korunumu Yasaları, Newton’un Genel Çekim Yasası buna örnektir.

Uyarı: Bilimsel yasa ve teorilerin her ikisinin de deneysel desteğe ihtiyacı vardır. Bilimsel teoriler, bilimsel yasa olamaz. Bilimsel yasa ve bilimsel teori farklı kavramlardır, biri diğerinden üstün değildir.
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar