Hipotez, Teori ve Yasa Nedir 9.Sınıf Fizik


Kategoriler: 9. sınıf Fizik, Fizik

Hipotez: Bilimsel bir problemin çözümü için verilere dayalı olarak kurulan geçici çözüm yoludur. Kontrollü deney sonucu doğrulanan hipotezler “bilimsel gerçek” olarak kabul edilir.

Bilimsel Teori (Kuram): Gözlemlenen doğa olayı ile ilgili genellemelerin açıklanmasıdır. Büyük Patlama Teorisi Atom Teorileri, Görecelik Teorisi buna örnektir. Teoriler mutlak doğrular değildir, çürütülebilir.

Bilimsel Yasa (Kanun): Doğruluğu kanıtlanmış varsayımlardır. Bilimsel gerçekler benzer olaylar için genelleştiğinde yasa olur. Kütle ve Enerjinin Korunumu Yasaları, Newton’un Genel Çekim Yasası buna örnektir.

Uyarı: Bilimsel yasa ve teorilerin her ikisinin de deneysel desteğe ihtiyacı vardır. Bilimsel teoriler, bilimsel yasa olamaz. Bilimsel yasa ve bilimsel teori farklı kavramlardır, biri diğerinden üstün değildir.

Örnek Soru: Bilimsel bilginin özellikleri ve bilgiye ulaşma yollarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Bilim her soruya cevap verir.
B) Bilimsel bilgiler mutlak gerçeklerdir.
C) Kuramlar doğrulandığında yasalara dönüşür.
D) Bilim, yaratıcılıktan daha çok yöntemlere dayanır.
E) Bilimsel bilgiye ulaşmak için farklı yöntemler kullanılır.

Bilimsel bilgi her soruya yanıt arar fakat her soruya yanıt veremez, mutlak gerçekler değildir.
Kuram ve yasa ayrı kavramlardır ve biri diğerinden üstün değildir.
Bilim yaratıcılığa, araştırmaya, deneye dayanır. Bilimsel bilgiye ulaşmak için farklı yöntemler kullanılır.
Yanıt: E] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar