Hipotez, Teori ve Yasa Nedir


Kategoriler: Fizik

Hipotez: Bilimsel bir problemin çözümü için verilere dayalı olarak kurulan geçici çözüm yoludur. Kontrollü deney sonucu doğrulanan hipotezler “bilimsel gerçek” olarak kabul edilir.

Bilimsel Teori (Kuram): Gözlemlenen doğa olayı ile ilgili genellemelerin açıklanmasıdır. Büyük Patlama Teorisi Atom Teorileri, Görecelik Teorisi buna örnektir. Teoriler mutlak doğrular değildir, çürütülebilir.

Bilimsel Yasa (Kanun): Doğruluğu kanıtlanmış varsayımlardır. Bilimsel gerçekler benzer olaylar için genelleştiğinde yasa olur. Kütle ve Enerjinin Korunumu Yasaları, Newton’un Genel Çekim Yasası buna örnektir.

Uyarı: Bilimsel yasa ve teorilerin her ikisinin de deneysel desteğe ihtiyacı vardır. Bilimsel teoriler, bilimsel yasa olamaz. Bilimsel yasa ve bilimsel teori farklı kavramlardır, biri diğerinden üstün değildir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar