Hint Uygarlığı

Hint Uygarlığı

Kategoriler: Tarih

1. Hindistan, İndus ve Ganj ırmakları çevresinde oluşmuş bir medeniyettir.
2. Sahip olduğu tabii zenginliklerden dolayı Hindistan tarihin ilk dönemlerinden itibaren göç ve istilalara uğramıştır. Hindistan’a gelen Ari’ler Hindistan’ı siyasi hakimiyetlerine almışlardı. Ancak nüfus olarak azınlıkta kalınca, siyasi hakimiyetlerini devam ettirmek amacıyla Hint toplumunu sosyal sınışara ayırarak Kast sistemini oluşturmuşlardır.
3. Kast Sistemine göre halk; Brahmanlar (Din Adamları), Kşatriyalar (Asil ve Askerler), Vaysiyalar (Tüccarlar, Esnaflar ve Çiftçiler), Südralar (İşçiler)

4. Hindistan’da bu sınıfların dışında Parya adı verilen bir grup daha vardı. Paryalar kast sınıflarından atılanların oluşturduğu gruptur. Bunların hiçbir hakkı yoktur.
5. Kast sisteminde tabakalar arası geçiş yoktur. Bu durum Hint toplumunda ortak bir kültürün, ortak bir ülkünün oluşmasını engellemiştir; dolayısıyla millet olgusu da oluşmamıştır.
6. Kast sistemine ilk başkaldırı Buda tarafından gerçekleştirilmiştir. Ancak Buda, Brahmanlar’ın baskısı karşısında Çin’e gitmek zorunda kalmıştır.
7. Kast sistemi, Gazneli Mahmut’un İslâmiyeti Hindistan’da yaymaya başlamasıyla birlikte çözülmeye başlamıştır. 1946’da Hindistan Anayasası’nın kabulü ve Hindistan’ın İngiliz sömürgesinden kurtulup bağımsız bir devlet olarak dünya siyasetine katılmasıyla birlikte kaldırılmıştır.
8. Hindistan’da tarih boyunca görülen dinler şu şekilde sıralanabilir. Vedacılık, Brahmanizm, Hinduizm, Budizm, Hristiyanlık ve İslamiyet. Bu dinlerin geçerliliğini bugün dahi koruması, Hindistan’da etnik ve dini sebeplerden kaynaklanan birçok olaylara neden olmaktadır.

Önemli Not:
1. Hindistan’da bilinen en eski uygarlık Sint uygarlığıdır.
2. Hindistan’da kurulan ilk Türk İslâm devleti Gazneliler, son Türk İslam devleti ise Babürler’dir.
3. Hindistan’da tarım, el sanatları, baharat genel geçim kaynağıdır. Tarihi Baharat Yolu Hindistan’dan başlayıp dünya ya açılır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar