Hidrolojik Kökenli Ekstrem Olaylar Coğrafya Ayt


Kategoriler: Ayt Coğrafya, Coğrafya

Hidrolojik Kökenli Ekstrem Olaylar

Aşırı Yağışlar

 • Aşırı yağışlar; yıllık, aylık ve günlük olarak hesaplanabilir.
 • Aşırı yağışların en tehlikeli yanı sel ve taşkınlardır.
 • Seller engellenemez tabiat olayıdır.
 • Sellenmenin doğal afete dönüşmesinin nedeni akarsu yataklarının; tarım, yerleşim, sanayi alanına dönüşmesidir.

Kuraklık

Yağışların normal değerlerin altına düşmesi, sıcaklıkların artışı ile buharlaşmanın şiddetlenmesi sonucu kuraklık oluşur.

Kuraklığın yaşanmasında doğal faktörlerin yanında beşeri faktörlerinde etkisi büyüktür.

Kuraklık yavaş gelişen ve etkisini uzun süre hissettiren, tahmini zor ekstrem bir olaydır.

Günümüzde başta Afrika Kıtası olmak üzere bir çok alan bu tehlike ile karşı karşıyadır.

Bilinçsiz ve aşırı su kullanımı, fosil yakıtların kullanılması gibi pek çok olumsuz faaliyet sonucu küresel ısınma, sera etkisi gibi çevre sorunlarının artışı, orman tahribi gibi pek çok faaliyet kuraklığı tetikleyebilir.

Kuraklığın Sonuçları

 • Tarım ürünü çeşidi azalır
 • Tarıma dayalı sanayi üretimi azalır.
 • Erozyon şiddeti artar.
 • Hidroelektrik enerji üretimi azalır.
 • Ekosistemlerde bozulmalar artar.
 • Su kaynakları azalır.
 • Su sıkıntısına bağlı olarak ülkeler arası anlaşmazlıklar artar.
 • Salgın hastalıklar artar.
 • İnsan yaşamı zorlaşır. (açlık, kıtlık gibi)
 • Orman yangınları artar.
 • Bitkilerin fotosentezi azalır.

Türkiye’de kuraklığın etkili olduğu yerler:

 • İç Anadolu Bölgesi
 • Güneydoğu Anadolu Bölgesi
 • Ergene Bölümü
 • Doğu Anadolu Bölgesi (Yukarı Fırat bölümü hariç)

Küresel ısınma hem kuraklığa hem de aşırı yağışlara neden olur. Küresel ısınma sonucu deniz ve okyanuslardan
buharlaşan su önemli derecede artar. Bunun sonucu, yeryüzünde daha nemli bir hava kütlesi olacaktır. Bu durum yağışların artmasına neden olur. Suyun buharlaşması sonucu ise; sert rüzgarların artması ve bu artışlar suyun topraktan daha hızlı buharlaşmasına neden olur. Bunun sonucunda bazı bölgeler kuraklaşır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar