Hayber Kalesinin Fethi (629)

Kategoriler: 9. Sınıf Tarih, İslam Medeniyetinin Doğuşu, Tarih
  • Hayber’de bulunan Yahudiler her fırsatta Mekkeli müşrikleri Müslümanlara karşı kışkırtıyor; ayrıca Şam ticaret yolunun güvenliğini tehdit ediyorlardı.
  • Bu nedenle Hayber Kalesi tam on gün kuşatıldı ve Hz. Ali’nin üstün gayretleri sonucu alınabildi.

Uyarı: Hayber Kalesi’nin alınmasında Hudeybiye Antlaşmasının getirdiği Mekkelilerle barış politikası etkili olmuştur.

Önemi

  • Şam Ticaret Yolu’nun denetimi tamamen Müslümanların eline geçti.
  • Hayber’den çıkmak istemeyen Yahudilerden ilk kez “haraç” vergisi alındı.
  • Hayber, Müslümanların ilk fetih (taarruz) sava­şıdır ve ilk toprak kazancıdır.

Yapılan antlaşma ile;

  • Müslüman olmayan Hayberliler, askerlik yapmamaları karşılığında cizye ödemeyi kabul etmiş,
  • Şam ticaret yolunda güvenlik sağlanmıştır.İslamiyet'in güçlendiği dönemde Medineli Yahudiler, Mekkelilerle işbirliği yapmışlardır. Bunun üzerine, Kaynuka, Beni Nadir ve Beni Kureyza Yahudileri Medine'den çıkarılmıştır. Hayber'e yerleşen bazı Yahudi kabileleri, Müslümanlara karşı olumsuz tavırlarını sürdürmüşlerdir. Hz. Muhammed, 629'da şehri kuşatmış ve şehir fethedilmiştir.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar