Hayatımızdaki Sosyal Bilimler (Sosyal Bilimlerin Toplum Hayatına Etkisi) Test Çöz 6. Sınıf



] }

Tarihçi, milletleri ve medeniyetleri etkileyen olaylar yer ve zaman belirterek inceler. Olaylar arasında ilişki kurmaya çalışır. Tarihçiler geçmişte yaşanan olaylardan hareket ederek toplumların geleceğe bakışını sorgulatan bilim adamlarıdır.
Bir tarihçi aşağıdakilerden hangisini yaparsa belirtilen bu özelliklere ters düşer?
A) Olayları tarafsız şekilde incelerse
B) Toplum yararına tarihi bilgileri aktarırsa
C) Tarihi olaylardan sonuçlar çıkarırsa
D) Tarihi olayların aktarımında kendi düşüncelerini katarsa


İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan üretim, dağıtım, tüketim, ticaret gibi faaliyetlerini inceleyen bilimdir.
Yaşadığımız çevrenin doğal özelliklerini, insan ve doğal çevre ilişkilerini, beşeri ve ekonomik faaliyetlerini inceleyen bilimdir.
Yukarıda özellikleri verilen sosyal bilim dalları sırasıyla hangileridir?
A) Ekonomi - Coğrafya
B) Antropoloji - Arkeoloji
C) Felsefe - Coğrafya
D) Hukuk - Ekonomi


Emre : İnsanın içinde yaşadığı çevrenin doğal özelliklerini, insan ile doğal çevre etkileşimini konu edinen bilimdir.
Şahin : İnsanların yaşamak için üretim yapma ve üretimi bölüşme biçimlerini inceleyen bilimdir.
Nurhan : Paraları inceleyen bilimdir.
Adem : İnsanlara ait düşünce ve davranışların kaynağını ve sonuçlarını inceleyen bilimdir.
Yukarıdaki öğrencilerden hangisi sosyal bilimlerden biri olan coğrafyanın tanımını doğru vermiştir?
A) Emre B) Adem C) Nurhan D) Şahin


Günümüzde tarım sektöründe çalışan nüfus oranı giderek azalmaktadır. Çok fazla zaman ve emek gerektiren bu faaliyetlerde insan yerine çeşitli makineler kullanılmaktadır. Eğer bir ülkenin ekonomisinde insanın kol ve kas gücüne dayanan faaliyetlerin oranı fazla ise o ülke gelişmemiş, az ise o ülke gelişmiş bir ülke olarak kabul edilir. İşte bu durum sosyal bilimler için önemli bir çalışma alanı oluşturmaktadır.
Yukarıda anlatılan durum daha çok aşağıdaki sosyal bilim dallarından hangisinin faaliyet alanıdır?
A) Kronoloji B) Ekonomi C) Filoloji D) Tarih


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar