Hava Kirliliği

Hava Kirliliği

Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Doğa ve Kimya, Kimya

Ozon Tabakasının İncelmesi

Oksijenin doğada bulunan moleküllerinden birisi de ozon molekülüdür. Ozon üç oksijen atomunun O3 şeklinde oluşturduğu kararsız bir molekülüdür.

Atmosferin yükseklerinde ozon gazı ince bir tabaka oluşturur. Bu tabaka Güneşten gelen zararlı ışınları (UV) süzer. Bu nedenle yeryüzüne zararlı ışınlar daha az gelir.

Kloroflorokarbonlar (CFC) gibi gazlar atmosfere bırakılıp ozon tabakasına ulaştığında ozon ile tepkimeye girerek ozon miktarının azalmasına neden olur. Ozon tabakası inceldiğinde de UV ışınları tutulamaz ve yeryüzüne daha çok ulaşır. Bu durum ise istenmeyen bir durumdur. Çünkü aşırı UV ışınlar insanlarda cilt kanserine neden olur.

Asit Yağmurları

Hava kirliliğinin olumsuz yönlerinden birisi de asit yağmuru oluşturmasıdır. Fosil yakıtların (kömür, benzin gibi) yakılması sonucu havaya karışan SO2 ve NO2 gazları asit yağmurlarına da neden olurlar.  • S02 gazı havadaki oksijen ve nem ile tepkime vererek sülfürük asiti oluşturur.
  • Havaya karışan N02 gazı ise havanın nemi ile tepkime vererek nitrik asiti oluşturur.

Bulutta oluşan H2S04 ve HN03 asitleri yağmur ve kar gibi yağışlarla yeryüzüne iner. Oluşan bu asitlere asit yağmurları adı verilir. Hava da zaten var olan C02 gazının oluşturacağı asit yağmuru doğal bileşen olarak kabul edilmektedir. Asit yağmurlarına neden olan havadaki S02 ve N02 gazlarının rüzgarlarla taşınması sonucu asit yağmurları her yerde yağabilir.

Hava Kirliliğini Azaltma Yöntemleri

Hava kirliliğini önlemek en azından azaltmak için şu önlemler alınmalıdır:

  • Fosil yakıtların kullanımı azaltılmalıdır. Kömür yerine daha az kirletici olan doğal gaza geçilmelidir.
  • Toplu ulaşım araçları tercih edilmelidir.
  • Nükleer enerji ya da temiz enerji kaynaklarına yönelinmelidir.
  • Fabrika bacaları sık sık temizlenmeli ve filtre takılmalıdır.
  • Orman gibi yeşil alanlar artırılmalıdır.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi