Hava Kirliliği Nedenleri Sonuçları Çeşitleri Coğrafya Tyt


Kategoriler: Coğrafya

Hava Kirliliği

 • Hava kirliliği havada katı, sıvı ve gaz şeklindeki yabancı maddelerin insan sağlığına, canlı hayatına ve ekolojik dengeye zarar verecek miktar, yoğunluk ve sürede atmosferde bulunmasıdır.
 • Hava kirliliği canlıların sağlığını olumsuz yönde etkileyen veya maddi zararlara neden olan yabancı maddelerin normalin üstünde oluşmasıdır.
 • İnsanların faaliyetleri sonucu meydana gelen üretim ve tüketim faaliyetleri sırasında ortaya çıkan atıklarla hava tabakası kirlenerek yeryüzündeki canlı hayatı olumsuz etkilenmektedir.

Hava Kirliliğinin Nedenleri

 • Isınmadan kaynaklanan hava kirli
 • Motorlu taşıtlardan kaynaklanan hava kirliliği
 • Sanayiden kaynaklanan hava kirliliği

Hava Kirliliği çeşitleri

Londra Tipi Hava Kirliliği

 • Londra’da 1952 yılında 4000 kişinin ölümüne neden olmuştur.
 • Ülkemizde İstanbul’da bu tip kirlilik görülür.
 • Kentlerin üzerinde yoğun, kirli bir sis tabakası oluşur.
 • Fosil yakıtların yakılmasıyla ortaya çıkan kükürtdioksit ve dumanın sisle karışmasıyla ortaya çıkan kirliliktir.
 • Kükürtdioksit ve solfirik asit çok bunaltıcı bir etki yapar.
 • Solunum zorluğu çeken ve kalp hastalıkları için olumsuz etki yapar.

Los Angeles Tipi Hava Kirliliği

 • Ülkemizde araç trafiğinin yoğun olduğu kıyı şehirlerde bu tip kirliliğe rastlanılmaktadır
 • Egzoz gazlarının güneş ışığının etkisiyle karbondioksite dönüşmesidir.
 • Canlı yaşamını ve eşyaları olumsuz etkilemektedir.
 • Kalp ve damar hastalıklarına neden olur.

Radyoaktif Kirlilik

 • Nükleer enerji santralleri, nükleer silah üreten fabrikalar radyoaktif madde atıkları radyoaktif kirlenmeye neden olur.
 • Besin zinciri kirliliğin taşınmasında etkilidir.
 • Hava su toprak ve bitkilere zarar verir.
 • Solunum ve besin yoluyla canlılara geçer.
 • Tedavisi olanaksız hastalıklara neden olur.

Gürültü Kirliliği

 • Günümüzdeki önemli sorunlardan biridir.
 • Ulaşım araçları, iş makineleri, yol ve bina yapımı, yağmur, şimşek ve rüzgar gürültü kirliliğine neden olur.
 • Gürültü kirliliği desibel (db) yardımıyla ölçülür. 30-90 desibel arası ses uykusuzluğa baş ağrısına, 90-180 desibel arası ses sinir bozukluğuna işitme ve denge kaybına, 180 desibelin üstündeki ses kulak zarı patlamasına neden olur.

Besin Kirliliği

Besinler fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak kirlenebilmektedir.
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar