Hava Kirliliği Nedenleri Sonuçları Çeşitleri Coğrafya Tyt


Kategoriler: Coğrafya

Hava Kirliliği

 • Hava kirliliği havada katı, sıvı ve gaz şeklindeki yabancı maddelerin insan sağlığına, canlı hayatına ve ekolojik dengeye zarar verecek miktar, yoğunluk ve sürede atmosferde bulunmasıdır.
 • Hava kirliliği canlıların sağlığını olumsuz yönde etkileyen veya maddi zararlara neden olan yabancı maddelerin normalin üstünde oluşmasıdır.
 • İnsanların faaliyetleri sonucu meydana gelen üretim ve tüketim faaliyetleri sırasında ortaya çıkan atıklarla hava tabakası kirlenerek yeryüzündeki canlı hayatı olumsuz etkilenmektedir.

Hava Kirliliğinin Nedenleri

 • Isınmadan kaynaklanan hava kirli
 • Motorlu taşıtlardan kaynaklanan hava kirliliği
 • Sanayiden kaynaklanan hava kirliliği

Hava Kirliliği çeşitleri

Londra Tipi Hava Kirliliği

 • Londra’da 1952 yılında 4000 kişinin ölümüne neden olmuştur.
 • Ülkemizde İstanbul’da bu tip kirlilik görülür.
 • Kentlerin üzerinde yoğun, kirli bir sis tabakası oluşur.
 • Fosil yakıtların yakılmasıyla ortaya çıkan kükürtdioksit ve dumanın sisle karışmasıyla ortaya çıkan kirliliktir.
 • Kükürtdioksit ve solfirik asit çok bunaltıcı bir etki yapar.
 • Solunum zorluğu çeken ve kalp hastalıkları için olumsuz etki yapar.

Los Angeles Tipi Hava Kirliliği

 • Ülkemizde araç trafiğinin yoğun olduğu kıyı şehirlerde bu tip kirliliğe rastlanılmaktadır
 • Egzoz gazlarının güneş ışığının etkisiyle karbondioksite dönüşmesidir.
 • Canlı yaşamını ve eşyaları olumsuz etkilemektedir.
 • Kalp ve damar hastalıklarına neden olur.

Radyoaktif Kirlilik

 • Nükleer enerji santralleri, nükleer silah üreten fabrikalar radyoaktif madde atıkları radyoaktif kirlenmeye neden olur.
 • Besin zinciri kirliliğin taşınmasında etkilidir.
 • Hava su toprak ve bitkilere zarar verir.
 • Solunum ve besin yoluyla canlılara geçer.
 • Tedavisi olanaksız hastalıklara neden olur.

Gürültü Kirliliği

 • Günümüzdeki önemli sorunlardan biridir.
 • Ulaşım araçları, iş makineleri, yol ve bina yapımı, yağmur, şimşek ve rüzgar gürültü kirliliğine neden olur.
 • Gürültü kirliliği desibel (db) yardımıyla ölçülür. 30-90 desibel arası ses uykusuzluğa baş ağrısına, 90-180 desibel arası ses sinir bozukluğuna işitme ve denge kaybına, 180 desibelin üstündeki ses kulak zarı patlamasına neden olur.

Besin Kirliliği

Besinler fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak kirlenebilmektedir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar