Günlük Çeşitleri


Kategoriler: 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı, Günlük ve Blog, Türk Dili ve Edebiyatı

Günlük yazımı konusunda “dışa dönük” ve “içe dönük” olmak üzere iki farklı günlükten söz etmek mümkündür. Dışa dönük günlükler, yaşadıkları çağın önemli olaylarını, tarihi, sosyal arka planını dile getirirler. İçe dönük günlükler ise daha çok yazarın iç dünyasını yansıtır niteliktedir.

Eleştirmenler günlüklerin içeriğiyle yazarı arasında bağlantı kurarak günlükleri doğru, yarı doğru ve yanlış olarak üç gruba ayırırlar. Doğru olan günlüklerde yazar okuyucu için değil kendisi için yazar. Okuyucuyla bağlantısı yoktur. Yarı doğru günlüklerde yazar, yazdıklarının bir gün okuyucunun eline geçeceğini bildiği için kimi zaman samimiyetten uzaklaşır ve okuyucuya göre tavır takınır. Yanlış günlüklerde ise geleceğin okuyucusu düşünüldüğü için verilen bilgilerde gerçeklik payı çok azdır.Usta kalemler tarafından yazılan günlükler, günlüğün edebi bir tür olmasını ve sıradan günlüklerden ayrılmasını sağlamıştır. Günlüğün birkaç türü vardır: Edebiyat günlüğü, eleştiri günlüğü, sanatçı günlüğü, okuma günlüğü, şair günlüğü.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi