Güney Afrika Cumhuriyeti Genel Özellikleri Coğrafya Ayt


Kategoriler: Ayt Coğrafya, Coğrafya

GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ

Yüz ölçümü: 1.221.037 km2
Nüfusu: 43.4 milyon
İdare şekli: Cumhuriyet
Başkent: Pretorie
Dili: İngilizce
Dini: Hristiyanlık
Kişi başına düşen milli gelir: 5.902 dolar
Yıllık nüfus artışı: % 0.7
Şehir nüfus oranı: % 50
Okuma yazma bilmeyenlerin oranı: % 18
Ortalama yaşam süresi: Erkek: 52, kadın: 72 yıl

GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ’NİN GENEL ÖZELLİKLERİ

Coğrafi Konum

 • Afrika Kıtasının en güneyindedir.

UNUTMA: Süveyş Kanalı’nın açılmasıyla Ümit Burnu’nun önemi azalmıştır.

Yerşekilleri

 • Yüksek ve engebe oldukça fazladır.
 • Ülkenin en önemli akarsuyu Orange Nehri’dir.
 • Akarsuların denize döküldükleri yerde küçük delta ovacıkları oluşur.

İklim ve Bitki örtüsü

 • Doğusunda Muson İklimi, Kalahari Çölü’nün olduğu yerde çöl iklimi, kuzeyinde savan, Kap Bölgesi’nde akdeniz iklimi ve bazı yerlerde karasal iklim görülür.
 • Bitki örtüsü de iklim çeşitliliğine bağlı olarak çeşitlilik gösterir.

Nüfus ve Yerleşme

 • En önemli şehirleri Pretoria, Johannesburg, Kimberley, Cape Town ve Durban’dır.
 • Ticari ve sanayi faaliyetlerine Avrupalılar hakimdir.

Tarım ve Hayvancılık

 • Afrika Kıtasının en gelişmiş ülkesidir.
 • Madencilik tarım ve ticari faaliyetler gelişmiştir.
 • Tahıl, meyve, sebze, tütün, ayçiçeği, pamuk başlıca tarım ürünlerindendir.
 • Balıkçılık önemli bir ekonomik faaliyettir.

Sanayi

Otomobil, uçak, radyo ekipmanları, kimya, tekstil, silah, maden, gıda ve kağıt başlıca sanayi kollarındandır.

ÖRNEK : Çin Halk Cumhuriyeti ve Japonya’nın özellikleriyle ilgili aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğrudur?

A) Japonya’da görülen iklim çeşitliliği daha fazladır.
B) Çin Halk Cumhuriyeti’nde şehirleşme oranı daha yüksektir.
C) Çin Halk Cumhuriyeti yeraltı kaynakları bakımından daha fakirdir.
D) Çin Halk Cumhuriyeti’nde yerel saat farkı daha fazladır.
E) Japonya’da tarım ve hayvancılıkla geçinen nüfus oranı daha yüksektir.

çözüm: Çin, Japonya’ya göre doğu—batı yönlü daha geniş bir ülkedir. Bu da boylam farkına bağlı yerel saat farkını arttırır. Cevap: D] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar