Sıcaklığı Etkileyen Faktörler: Güneş Işınlarının Geliş Açısı


Kategoriler: Coğrafya, İklim Elemanları

Yeryüzünde belirli biryüzeye dik ya da eğik gelen Güneş ışın- larının getirdiği enerji miktarları farklılık gösterir. Eğik açı ile gelen ışınların enerjisi, daha geniş alana yayıldığı için etkisi zayıflar ve ışınları eğik alan yüzeyler, ışınları dik alan yüzeyle- re göre daha az ısınır. Güneş ışınlarının geliş açısı; Dünya’nın şekline (enleme), Dünya’nın günlük hareketine, Dünya’nın eksen eğikliğine, yıllık hareketine ve yer şekillerine (bakı ve eğim) bağlı olarak değişir.Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
22 Haziran 2019 Cumartesi