Grafik nedir?

Grafik nedir?

Kategoriler: Matematik

Verilerin veya karşılaştırılması yapılacak değişkenlerin çizgi, tablo, nokta veya şekillerle ifade edilmesine grafik denir. Grafikler verilerin sunumuna görsellik katarak daha kolay yorumlanmasını sağlar. Veri türlerine ve istenen amaca göre çizilebilecek çeşitli grafik türleri vardır. Bunlar;

  • Çizgi grafiği
  • Sütun grafiği
  • Daire grafiği
  • Serpilme grafiği
  • Kutu grafiği

başlıkları altında ifade edilebilir.Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi