Gölgelendirme Yöntemi


Kategoriler: Coğrafya

Bu yöntemle, haritası çizilecek alanın genellikle kuzeydoğu ya da kuzeybatı köşelerinden eğimli bir ışıkla aydınlatıldığı varsayılır. Işık alan yerler açık, ışık almayan yerler karartılarak koyu gölgelendirilir. Haritanın canlı görünmesini sağlar. Çoğu kez ilave bir yöntem olarak kullanılır.Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi