George Berkeley

Kategoriler: Felsefe

Berkeley de empirist bir filozof olmasına rağmen Locke’tan farklı olarak düşüncelerinde empirizmden subjektivizme kaymıştır. Berkeley’e göre, bütün bilgilerimizin kaynağı deneydir. Fakat deney denince Locke’un deney anlayışını değil, doğrudan doğruya duyulur algıyı anlar. Berkeley’e göre, kırmızı bir nesneyi algılarız, ama soyut bir fikir olarak kırmızı rengini düşünemeyiz. Bütün bilgimiz duyulara, algıya dayanır. Berkeley varlığı da algıya indirger ve “Var olmak algılanmış olmaktır.” der.] }

Örnek: Annesinin duygusal filmler izlerken sık sık ağladığını gören bir çocuk, kadınların erkeklerden daha duygusal oldukları sonucuna ulaşabilir. Bu gündelik yaşamda ürettiğimiz bir bilgidir. Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi gündelik bilginin özelliği değildir?
A) Değer yargısı içerme
B) Kesin ve değişmez olma
C) Gözlemlere dayanma
D) Yöntemsiz elde edilme
E) Genel-geçer olmama
Örnek: “Birbirinden apayrı ve dağınık olarak algılanan şeyleri birbiriyle ilişki içinde görmek, felsefenin temel niteliklerinden birisidir.” Bu ifade, felsefenin hangi niteliği ile ilgilidir?
A) Sistemli ve bütünleştirici olması
B) Öznel bir düşünce olması
C) Olup bitene merakla yönelmesi
D) sonuçlarının varsayımlı olması
E) Deneyselliğe yer vermesi


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar