George Berkeley

George Berkeley

Kategoriler: Felsefe

Berkeley de empirist bir filozof olmasına rağmen Locke’tan farklı olarak düşüncelerinde empirizmden subjektivizme kaymıştır. Berkeley’e göre, bütün bilgilerimizin kaynağı deneydir. Fakat deney denince Locke’un deney anlayışını değil, doğrudan doğruya duyulur algıyı anlar. Berkeley’e göre, kırmızı bir nesneyi algılarız, ama soyut bir fikir olarak kırmızı rengini düşünemeyiz. Bütün bilgimiz duyulara, algıya dayanır. Berkeley varlığı da algıya indirger ve “Var olmak algılanmış olmaktır.” der.Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
22 Haziran 2019 Cumartesi