Gelişmiş ve Gelişmemiş Ülkelerin Nüfus Politikalarının Karşılaştırılması 10.Sınıf Coğrafya


Kategoriler: 10. Sınıf Coğrafya, Coğrafya

Gelişmiş ve Gelişmemiş Ülkelerin Nüfus Yapılarının Karşılaştırılması

Çalışmayan nüfusa bağımlı nüfus denir. Bir ülkede bağımlı nüfus ne kadar fazla ise çalışanların yükü de o kadar fazladır. Gelişmiş ülkelerde bağımlı nüfus az, gelişmemiş ülkelerde çoktur.

Gelişmiş ülkelerde nüfusun çoğunluğu hizmet ve sanayi sektöründe çalışırken geri kalmış ülkelerde tarım sektöründe çalışır.

Gelişmiş ülke piramitlerinin tabanı dar ortası şişkindir. Geri kalmış ülke piramitlerinin ise tabanı geniş, ortası ve yukarısı dar olur.

Gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı düşük, ekonomik kalkınma hızı yüksektir. Buna bağlı olarak kişi başına düşen millî gelir yüksektir. Gelişmemiş ülkelerde ise nüfus artış hızının yüksek olması ekonomik kalkınmayı yavaşlatır. Buna bağlı olarak kişi başına düşen milli gelir azalır.

Kentleşme hızı yüksek olan yerlerde iş olanakları daha geniştir. Kentlerin nüfusu, doğal nüfus artışından çok, aldıkları göçlere bağlı olarak artar. Genellikle kır nüfusu fazla olan ülkelerde gelişme yavaş, kent nüfusu fazla olan ülkelerde ise gelişme hızlıdır.

İleri ülkelerde okullaşma oranı fazla, geri kalmış ülkelerde azdır.

Gelişmiş ülkelerde doğum ve ölüm oranları az, geri kalmış ülkelerde ise fazladır.

Gelişmiş ülkelerde sağlıklı ve bilinçli beslenme ile gelişkin sağlık hizmetlerine bağlı olarak ortalama yaşam süresi uzun, yaşlı nüfus sayısı fazladır. Gelişmemiş ülkelerde ise sağlıksız ve bilinçsiz beslenme ile sağlık hizmetlerinin yetersiz olmasına bağlı olarak ortalama yaşam süresi kısa, yaşlı nüfus sayısı azdır.

Örnek Soru: Bir ülkedeki nüfus artış hızının fazla olmasının sorun haline gelmesindeki temel etken, o ülkenin ekonomik kaynaklarının ülkede yaşayan nüfusun beslenme, barınma, eğitim, sağlık ve iş gibi temel gereksinimlerini karşılayamamasıdır. Gelişmiş ülkelerde nüfusun temel gereksinimlerinin karşılanması sorun olmayacağı için nüfus artışını teşvik edici politikalar izler.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi nüfus artışını teşvik edici politika izleyen bir ülkenin nüfus özelliklerinden değildir?

A) Okuryazar oranı yüksektir.
B) Nüfusun büyük bölümü kentlerde yaşar.
C) Hizmet sektöründe çalışan nüfus tarım sektöründe çalışan nüfustan fazladır.
D) Nüfus piramidi eşkenar üçgene benzer.
E) Nüfus artış hızı düşüktür.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar