Geleneksel Türk Tiyatrosu Türleri, Ortak ve Farklı Yönleri


Kategoriler: Türk Dili ve Edebiyatı

Karagöz, Orta Oyunu ile Meddahın ortak yönleri

 • Geleneksel Türk tiyatrosunun türleridir.
 • Sözlü geleneğe bağlı olarak gelişmişlerdir.
 • Yazılı bir metne bağlı kalmazlar.
 • Doğaçlama olarak sahnelenirler.
 • Çeşitli bölümlerden oluşurlar.
 • Modern anlamda sahne yoktur.
 • Ağırlıklı olarak güldürüye dayanırlar.
 • Şive taklitlerine yer verilir.

Karagöz, Orta Oyunu ile Meddahın farklı yönleri

 • Karagöz ve orta oyununda güldürüye dayalı olaylar hâkimdir fakat meddahlıkta sürükleyici bir olay anlatımı ön plandadır.
 • Karagöz ve orta oyunu zıt iki tipin atışmasına dayanırken meddahlıkta böyle bir durum yoktur.
 • Orta oyununda rol alanlar canlı kahramanlardır, Karagöz’de bir kişi cansız varlıkları oynatır, meddahlıkta ise tek kişi farklı kişileri canlandırır.

Geleneksel tiyatronun modern tiyatrodan farkları

 • Geleneksel Türk tiyatrosu
 • Sözlü geleneğe dayanır.
 • Ön hazırlık çok uzun değildir, hazırlık yapılmadan yani doğaçlamayla oynanır.
 • Şive, yanlış anlamalar ön plandadır.
 • Halk arasında ortaya çıkmıştır.
 • Belirli tipler üzerine kurulmuştur. (Karagöz — Hacivat gibi)
 • Modern anlamda sahne ve dekor yoktur, çeşitli yerlerde oynanır.
 • Güldürü ögesi ön plandadır.
 • Kadın oyuncu yoktur, kadınları erkek oyuncular canlandırmıştır.
 • Çeşitli bölümlerden oluşur, perde kavramı yoktur.
 • Oyunculuk, genellikle usta-çırak ilişkisine dayanır.

Modern Tiyatronun Farkları

 • Yazılı metin vardır.
 • Uzun bir hazırlık ve prova yapılır.
 • Konuya göre dil ve üslup kullanılır.
 • Okumuş, aydın kesim tarafından ortaya konmuştur.
 • Çeşitli tiplere yer verilir, ayrıca karakterlere yer verilir.
 • Sahne, dekor gibi unsurlar önemlidir ve özel olarak hazırlanır.
 • Güldürü ögesinin yanında dramatik ögeler de kullanılır.
 • Kadın oyunculara yer verilmiştir.
 • Perdelere yer verilir.
 • Oyunculuk, profesyonel eğitime dayalıdır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar