Geçmişten Günümüze Ekonomik Faaliyetler Coğrafya Ayt


Kategoriler: Ayt Coğrafya, Coğrafya

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE EKONOMİK FAALİYETLER

PALEOLİTİK ÇAĞ (KABA TAŞ ÇAĞI)

 • Bu dönemin insanları göçebe yaşam tarzını benimsemişlerdir
 • Mağara ve kaya sığınaklarında yaşamışlar
 • Bu çağda avcılık ve toplayıcılık yapılmıştır.

MEZOLİTİK ÇAĞ (YONTMA TAŞ ÇAĞI)

 • Dönemin sonunda tarımla uğraşmışlardır.
 • Sulak alanlarda yaşamaya başlamışlar.
 • Beslenme ihtiyaçlarını kolay karşılayabilmek için sulak alan kapma mücadelesi vermişlerdir.
 • Köpeği bu dönemde evcilleştirmişlerdir.

NEOLİTİK ÇAĞ (YENİ TAŞ ÇAĞI)

 • Farklı ekonomik faaliyetler ortaya çıkmıştır.
 • Takas usulüyle ilk defa ticaret yapmışlardır.
 • Tarım, hayvancılık ve zanaatkarlıkla uğraşmışlardır.
 • Tarımla birlikte yerleşik hayat başladı.

KALKOLİTİK ÇAĞ (MADEN ÇAĞI)

 • Gelişen ve çeşitlenen ekonomik faaliyetler yeni meslek kollarının oluşmasını sağlamıştır.
 • İlk devletler kurulmuştur.
 • Büyük devletler, imparatorluklar kurulmuştur.
 • Tarımsal faaliyetler ve hayvancılık gelişmiştir.
 • Köyler büyüyerek kentler kurulmuştur.
 • Silah yapımı gelişmiştir.

Ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesinin hikayesi

 • İnsanlar ekonomik faaliyetlerini ilk zamanlardan itibaren gelişen ve değişen faktörlere bağlı olarak çeşitlendirmişlerdir. Yaşam şartlarını kolaylaştırmak amacıyla önce hayvanları sonra su buharını ve son olarak da elektriği kullanmışlardır.
 • İlk dönemlerde tarım ve hayvancılık gelişirken M.S 11. ve 12. yy. da ticaret gelişme göstermiştir. (Selçuklular)
 • Ticaretle birlikte ulaşım imkanları gelişmeye başlamıştır. Selçuklular sayesinde kurulan kervansaraylar yolları daha güvenli hale getirmiştir.
 • Osmanlılardaki hanlarda bu amaçla kurulmuştur. 15.yy’dan itibaren ise toplumlar arası ticaret gelişmeye başlamıştır.
 • En önemli gelişme sanayi devrimiyle başlamıştır.
 • Sanayi devrimiyle toplumların yaşamında köklü değişiklikler olmuştur.
 • Üretim ve ulaşım araçlarında büyük gelişmeler olmuştur.
 • Dünyada hızlı bir makineleşme süreci başlamıştır.
 • Sanayi devrimi insan gücüne olan önemi azaltmış fakat üretimi arttırmıştır.
 • Küresel halde meydana gelen en önemli değişmelerden biride bilgisayarın icadı olmuştur. Bilgisayar dünyayı küçük bir mekan haline getirmiştir.
 • En son gelişen (son yıllarda) biyoteknoloji ve genetik bilimleri sayesinde, daha verimli daha dayanıklı ve geliştirilmiş ürünler elde edilmeye başlanmıştır.

Doğal ve Beşeri unsurların ekonomiye etkisi

 • Tüketim yapmak için üretim, üretim yapmak içinde tüketim gereklidir.
 • Üretim tüketime olan talep doğrultusunda yapılmaktadır.
 • Ekonomik faaliyetlerin temelini insanların ihtiyacı oluşturur.
 • Ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesi ve gelişmesi insanların beslenme, barınma, korunma vb. temel ihtiyaçlarının çeşitlenmesi ve gelişmesiyle doğru orantılıdır.
 • Dağıtımdaki teknolojik gelişmeler üretim ve tüketimi doğrudan etkiler.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar