Gazların Özellikleri 11. Sınıf Kimya


Kategoriler: 11. Sınıf Kimya, Kimya
 • Maddeler tabiatta katı, sıvı, gaz ve plazma halinde bulunurlar.
 • Bir maddenin molekül, atom, iyon ve elektronlarının bir arada bulunduğu fiziksel hale plazma hali adı verilmiştir.
 • Plazmalar elektrik akımını iyi iletirler fakat nötr ortamlardır.

 • Güneş ve magma gibi ortamlar plazmaya örnek olarak verilebilir. Ayrıca şimşek çakması doğal bir plazma ortamı oluşturur.
 • İçerisinde yaşadığımız atmosfer de bir gaz karışımıdır. Havada hacimce %78,084 N2 gazı, %20,946 O2 gazı, %0,9340 Ar gazı ve %0,03768 ise diğer gazlardan bulunur.
 • Gaz hali tanecikler arası boşlukların en fazla olduğu hal olduğundan düzensizliğin de en fazla olduğu haldir.
 • Gazlarda tanecikler arası çekim kuvvetleri ihmal edilebilecek kadar küçüktür ve diğer fiziksel hallere göre en azdır.
 • Gazlar yüksek basınç ve düşük sıcaklıkta sıvılaştırılabilir.
 • Gazlar sıkıştırılabilirken katı ve sıvılar sıkıştırılamazlar.
 • Bir maddenin gaz halinin öz kütlesi o maddenin katı ve sıvı haline göre çok küçüktür. Bu nedenle hidrojen ve helyum gibi öz kütlesi havadan bile düşük olan gazlar uçan balonlar ya da seyahat balonlarında kullanılır.
 • Gazlar ısıtıldıklarında genleşirler. Fakat genleşme katsayısı yalnız katı ve sıvılar için ayırt edici bir özelliktir.
 • Gazlar akışkandırlar ve bulundukları kabın her tarafına homojen olarak dağılırlar.
 • Gazlar bulundukları kabın her tarafına aynı basıncı yaparlar.
 • Gazların belirli bir şekil ve hacimleri yoktur. Bulundukları kabın şekil ve hacmini alırlar.
 • Gazların gelişigüzel, doğrusal ve zikzaklı olan hareketlerine Brown hareketi denir.
 • Gaz tanecikleri birbirleri ile esnek çarpışmalar yaparlar. (Tepkime vermeyen ve toplam kinetik enerjisi sabit olan çarpışma)
 • Gaz tanecikleri titreşim, öteleme ve dönme hareketlerini yaparlar. Tek atomlu olan gazlar yalnız öteleme hareketi yapar.
 • Gazlar üç boyutlu hareket eder. Bundan dolayı ortalama serbest yol (İki gaz taneciği arasındaki mesafe) 2 katına çıktığında kap hacmi 8 katına çıkarılmıştır.
 • Gazların kinetik enerjileri yalnız mutlak sıcaklıklarına bağlıdır ve mutlak sıcaklık ile doğru orantılıdır.

Örnek:

Örnek:

Gaz Basıncını Etkileyen Özellikler ve Gaz Basıncı

Örnek:

Örnek:

Örnek:

Gaz Basıncının Ölçülmesi

Örnek:] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar