Gazların Hacmi

Gazların Hacmi

Katı ve sıvıları görebiliriz, fakat gazları görmemiz zordur. Bundan dolayı gazın varlığını hissederiz. Elimize aldığımız yelpazeyi sallayınca yüzümüze vuran, elimize üflediğimizde elimize değen şeyi hissederiz. Hissettiğimiz şey hava (gaz) dır.Gazların hacimleri sabit değildir. Gazlar bulundukları kabın hacmini tamamen doldurur. Gazların şekli ve hacmi belirli değildir. Bir gazın hacmi bulunduğu kabın hacmine eşittir. Odanın bir yerine damlatılan parfüm buharlaştığında hacmi odanın hacmi olur. Gazların sıkıştırılma özelliği olduğundan hacmi basınç altında arttırılıp azaltılabilir.

Gaz moleküllerinin arasındaki etkileşimin zayıf olması bu moleküllerin her yöne serbestçe hareket etmesini sağlar. Serbestçe dolaşan gaz molekülleri hangi kaba konulursa o kabın şeklini ve hacmini alır. Bu nedenle gazların hacmi, içinde bulundukları kabın hacimine göre ifade edilir. Gazların hacmi ölçülürken veya hesaplanırken hangi sıcaklık ve basınçta işlem yapıldığı mutlaka belirtilmelidir. Çünkü gazların hacmi, sıcaklık ve basınç değişiminden kolaylıkla etkilenir.
Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
30 Haziran 2018 Cumartesi