Gazların Genel Özellikleri 9. Sınıf Kimya

Gazların Genel Özellikleri 9. Sınıf Kimya

Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Kimya, Maddenin Halleri

Kolaylıkla sıkıştırılabilen ve bulunduğu kabı tamamen dolduran akışkanlara gaz adı verilir. Farklı gazlar bir kaba konulduğunda homojen olarak tamamen karışırlar. Sıvı ve katılardan daha düşük yoğunluğa sahiptirler.

Maddenin Gaz Hali

Madde taneciklerinin birbirinden bağımsız olduğu ve maddenin akışkan olduğu hal gaz halidir.Gaz tanecikleri birbirinden bağımsız her güne hareket eder.

  • Maddenin en düzensiz halidir.
  • Gaz tanecikleri birbirinden bağımsız sürekli hareket ederler. Gaz tanecikleri titreşim, öteleme ve dönme hareketi yapar. Taneciklerin öteleme hareketi gaza akışkanlık kazandırır.
  • Gazların belirli bir şekli yoktur. Bulunduğu kabın şeklini alır.
  • Gazların belirli bir hacmi yoktur. Bulunduğu kabın hacmi gazın hacmidir.
  • Gaz tanecikleri arasında büyük boşluklar bulunduğundan kuvvet etkisiyle sıkıştırılabilirler.
  • Gaz tanecikleri gelişigüzel hareket ederler. Ancak gazların bu hareketi doğrusal, üç boyutlu ve zigzaglı olarak gerçekleşir. Gazların bu hareketine Brown hareketi adı verilir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi