Fransız İhtilali (1789) 11.Sınıf Tarih


Kategoriler: 11. Sınıf Tarih, Tarih

Fransız İhtilalinin Nedenleri;

1. Fransa’da krallık rejiminin baskısından halkın bunalması,

2. Fransız halkının soylular, rahipler, burjuvalar ve köylüler olmak üzere sınıflara ayrılması,

3. Soylu ve rahiplerin lüks ve sefahat içinde yaşaması, halkın aç ve sefil olması,

4. Coğrafi keşiflerle zenginleşen Burjuva sınıfının siyasi yetkiler istemesi,

5. Fransız; Monteskiyo, Volter, Didero, Dolomber, Jan Jak Russo… gibi aydınların Fransa’daki kötü giden rejimi eleştirmeleri ve halkı aydınlatmaları,

6. Amerika’nın yayımladığı İnsan Hakları Bildirgesi’nin Fransız halkını etkilemesi,

7. İngilizlerin parlamenter rejiminin Fransızları etkilemesi.

Fransız İhtilali:

  • Tüm bu nedenlerle Fransa’da başlayan ihtilal hızla ülke çapında yayıldı, Bastil Hapishanesinin önünde toplanan halk, hapishaneyi basarak tutukluları serbest bıraktılar. Bu ihtilal 1804 yılında Napolyon Bonapart’ın imparator olmasına kadar sürdü.
  • Fransız İhtilali sırasında (28 Ağustos 1789) “İnsan ve Vatandaşlık Hakları Bildirgesi” yayımlandı.

Buna göre;

1. İnsanlar hür ve eşit doğarlar,

2. Kurulan bir siyasi topluluğun amacı insan haklarını korumak olmalıdır,

3. Bu haklar özgürlük, milliyet ve baskıya karşı direnme haklarıdır,

4. Özgürlük, başka insanlara zarar vermeden her şeyi yaşayabilmektir,

5. Hakimiyet milletindir.

FRANSIZ İHTİLALİ’NİN SONUÇLARI

1. İhtilal sonucunda, soylu ve rahiplerin tüm ayrıcalıkları kaldırıldı.

2. Milliyet, eşitlik, hürriyet, adalet gibi demokratik ilkeler benimsendi.

3. Milliyetçiliğin yayılmasıyla birlikte mutlak rejimler, imparatorluklar dağılma sürecine girdi, egemenliğin halktan kaynaklandığı kabul edildi. Ulusal devletler kurulmaya başladı.

4. Fransız İhtilali sonuçları açısından evrenseldir. Bu yüzden Yeni Çağı bitiren Yakın Çağı başlatan bir olaydır.

Uyarı: Fransız İhtilali’nden en fazla çok uluslu imparatorluklar etkilenmiştir. (Avusturya Macaristan ve Osmanlı Devleti)] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar