Fransa’nın Genel Özellikleri Coğrafya Ayt

Fransa’nın Genel Özellikleri Coğrafya Ayt

Kategoriler: Ayt Coğrafya, Coğrafya

FRANSA

Yüz ölçümü: 551.670 km2
Nüfusu: 64.700.000
İdare şekli: Cumhuriyet
Başkent: Paris
Dili: Fransızca
Dini: Hristiyanlık
Kişi başına düşen milli gelir: 33.678 ABD doları
Yıllık nüfus artışı: ‰5
Şehir nüfus oranı: % 79
Okuma yazma bilmeyenlerin oranı: % 1
Ortalama yaşam süresi: Erkek: 76, kadın: 83 yıl

FRANSA’NIN GENEL ÖZELLİKLERİ

Coğrafi Konum

 • Avrupa’nın batısında yer almaktadır.
 • Batısında Atlas Okyanusu, güneyinde Akdeniz vardır

Yerşekilleri

 • Kuzeyde ve batıda düzlükler geniş yer kaplar.
 • Su kaynakları bakımından oldukça zengindir.
 • Doğusunda Alpler, Juralar, güneyinde Pireneler yer alır.
 • Gelgit nedeniyle haliçler oluşmuştur.
 • Ron, Sen, Gronna, Loire, Rhone önemli akarsularındandır.
 • Rhone Nehrinin döküldüğü yerde haliç oluşmuştur.

İklim ve Bitki Örtüsü

 • İklim ve bitki örtüsü çeşitliliği bakımından zengindir.
 • Akdeniz İklimi, Karasal İklim ve Ilıman Okyanusal İklim, orman, bozkır ve maki bitki örtüsü görülür.
 • İklim bakımından Türkiye’ye en çok benzeyen Avrupa ülkesidir.

Nüfus ve Yerleşme

 • Ortalama yaşam süresi uzundur.
 • Avrupa’nın yoğun nüfuslu yerlerindendir.
 • Paris, Marsilya, Lyon, Nantes yoğun nüfuslu şehirlerdendir.

Tarım ve Hayvancılık

 • Toprakları tarıma elverişlidir.
 • İklim çeşitliliği fazla olduğundan tarım ürünü çeşitliliği de fazladır.
 • İntansif tarım uygulandığından verim yüksektir.
 • Buğday, patates, sebze, şeker pancarı, zeytin yetiştirilen tarım ürünleridir.
 • Ahır hayvancılığı geliştiği için et ve süt üretiminde verim yüksektir.
 • Bağcılık ve şarap üretiminde dünyanın önemli ülkelerindendir.

Sanayi

 • Yeraltı kaynakları yetersizdir.
 • Kömür, demir, uranyum, boksit başlıca yer altı kaynaklarındandır.
 • Makine, otomotiv, tekstil, elektronik metalurji (maden işleme), gemi, uçak, kozmetik, kağıt gelişmiş sanayi kollarıdır.
 • Ulaşım araçları, giyim, temel ürünler ihraç ettiği ürünler arasındadır.
 • Petrol ve hammadde ithal eder.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar