Fonksiyonun tanımı

Fonksiyonun tanımı

Kategoriler: Matematik

A ve B boş olmayan iki küme olmak üzere, A nın her elemanını B nin bir ve yalnız bir elemanına eşleyen f bağıntısına A dan B ye bir fonksiyon denir.
A kümesi fonksiyonun tanım kümesidir.
B kümesi fonksiyonun değer kümesidir.
f(A) kümesi ise f fonksiyonunun görüntü kümesidir.
f(A) ⊂ B dir.

fonksiyonFonksiyon Nedir – Fonksiyon Olma Şartı – Tanım ve Değer Kümesi Konu Anlatımı Şenol Hoca Video

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi