Fiil ve İsim Cümleleri (Yüklemin Türüne Göre) 8. Sınıf


Kategoriler: 8. sınıf Türkçe

1. Fiil (Eylem) Cümlesi2. İsim (Ad) Cümlesiİsim cümlelerinin yüklemi sadece isimlerden oluşmaz. İsim soylu sözcükler de yani cümlede zamir, edat gibi görevlerde kullanılan sözcükler de isim cümlesini oluşturur. Örneğin "Bu bahçenin yarısı onundur." cümlesinde "onundur" sözcüğü tür olarak zamirdir. Bu sözcük cümlede yüklem göreviyle kullanıldığı için bu cümle yüklemine göre isim cümlesidir.
Bu açıklamaya göre aşağıdakilerin hangisinde yüklem isim soylu bir sözcüktür?
A) Şiirini şiirsel ve usta bir dille anlatmıştır.
B) Genç kız duyduğu bu sesle ürperdi.
C) Bizi buralara getiren sensin.
D) Yorgun argın bir şekilde eve geldi.

Fiil cümlesi, yüklemi çekimli fiil olan cümlelere denir. İsim cümlesi ise, yüklemi isim olan cümlelere denir.
Buna göre "Bayramda giyeceği ayakkabıları güzelce boyadı." cümlesinin yüklemiyle türce özdeş olan cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A) Okumak büyük bir iştir.
B) Hayal gücü çok güçlü bir çocuktu.
C) Tank topunu boş araziye ateşledi.
D) Parmaklarında elmas taşlı yüzükler vardı.

Aşağıda isim ve fiil cümlelerinin tanımı verilmiştir:
* Ek eylemle çekimlenmiş bir isim ya da isim soylu sözcüğün yüklem olduğu cümlelere isim cümlesi denir.
* Yüklemi çekimli bir eylem ya da eylem grubu olan cümlelere fiil cümlesi denir.
Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklemin türüne göre farklıdır?
A) Hiç tanımadığım birine içimi dökmek istiyorum.
B) Aklına gelen düşünceyle yutkundu.
C) Kendisine verilen tek yanıt kahkahaydı.
D) Acımasız bir çevrede yetişmiş.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi