Farabi

Kategoriler: Felsefe

İslam felsefesinin kurucusu olan Farabi, Platon’dan etkilenmiş fakat Aristoteles geleneğine bağlı kalmıştır. Farabi üç tür bilgi olduğunu öne sürer:

1- İlk bilgiler: Doğruluğu herkes tarafından kabul edilen, diğer bilgileri elde etmek için kullanılan bilgilerdir.
2- Duyulara ve mantıksal çıkarımlara dayalı bilgiler: Doğruluğundan kesin olarak emin olunamayan bilgilerdir.
3- Tasdiki bilgiler: Doğrulukları deneyle kanıtlanmış akla dayalı bilgiler, tümel bilgilerdir

Farabi’ye göre, duyu organlarıyla algılanan tekil olanın bilgisi, hakiki bilgi değildir; ama hakiki bilginin malzemesini oluşturur. Düşünme ve akıl yürütme yoluyla bu tekil bilgiler biçimlendirilip, belli kalıplara sokularak genel kavramlara ve yargılara dönüştürülür. Başka bir söylemle, kesin ve genel-geçer bilgilere Aristoteles’in mantıki kanıtlama yoluyla ulaşılır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar