Faik Baysal Eserleri Özellikleri AYT


Kategoriler: Türk Dili ve Edebiyatı

FAİK BAYSAL (1922—2002)

Konularını daha çok büyükbabasının yanında —çocukluğunu geçirdiği— Adapazarı ve çevresindeki köy ve kasabalarından, İstanbul’un kenar mahallelerinden almıştır.Yazar, fakir ve işsiz insanların hayatlarını gözlem ve tasvire dayalı bir üslupla ve toplumsal gerçekçi bir anlayışla dile getirmiştir

Eserleri
Roman: Sarduvan, Rezil Dünya, Drina’da Son Gün, Voli, Ateşi Yakanlar

Hikâye: Perşembe Adası, Sancı Meydanı, Güller Kanıyordu, Elleri Sesinin Rengindeydi, Nuni, Tota, Militan, Ilgaz Teyze Öldü, Terlikler

Drina’da Son Gün (1972): Balkan Türklerinin hayatını ele alan eserdir. Yazarın kendi ailesinin de bugün Romanya sınırları içinde yer alan topraklardan gelmiş olması, bu bölgeye yakınlık beslemesini sağlamıştır. Romanda, II. Dünya Savaşı yıllarında Yugoslavya’da yaşayan Türklerin etnik yapılarından dolayı maruz kaldığı sıkıntıları ve eski bir Türk ailesinin iç savaş sırasında Türkiye’ e göç etmesini anlatmıştır. Eser, belgesel bir nitelik taşır.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi