Esterler Kimya Ayt


Kategoriler: Kimya

Esterler:

Karboksilik asitlerin karbonil grubundaki — OH’ın yerine — OR grubunun getirilmesiyle oluşan bileşiklerdir.

Eşit karbon sayılı karboksilik asitlerle izomerdir.IUPAC sistemine göre esterlerin adlandırmaları yapılırken;

1. Karbon atomu sayısına göre alkil gruplarından alkil grubun adı belirlenir.

2. Açil grubundaki karbon atomu sayısına göre belirlenen asit adındaki ”-oik” eki yerine “-oat” eki getirilir.Karboksilik asitlerin yaygın adlarındaki “—ik asit“ takısı yerine “—at” takısı getirilerek esterlerin yaygın adlandırmaları yapılabilir.

Esterlerin Tepkimeleri:

Ester bileşiği, karboksilik asidin mono alkol ile tepkimesinden oluşur.

Ester elde edilen tepkimelere esterleşme tepkimeleri denir. Esterleşme tepkimeleri aynı zamanda kondenzasyon tepkimeleridir. Bu tepkimelerdeki molekülden daha büyük bir molekül oluşurken küçük bir molekül ayrılır.Esterler hoş kokulu bileşiklerdir.

Yağlar esterleşme sonunda oluşan bileşiklerdir.

Örnek:

bileşiği ile ilgili,
I. Etanoik asit ile metil alkolün tepkimesinden oluşur.
II. Metil etanoat olarak adlandırılır.
III. Molekülleri arasında yoğun fazla hidrojen bağları oluşur.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I     B) I ve II     C) I ve III     D) II ve III       E) I, II ve III

Çözüm: I. ve II. ifadeler doğrudur. Molekülde hidrojene bağlı F, O ya da N atomları olmadığından hidrojen bağları oluşmaz. Cevap BTemel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi