Eretnaoğulları Beyliği(1335 – 1381)

Eretnaoğulları Beyliği(1335 – 1381)

Kategoriler: Tarih

1. Sivas ve çevresinde Eretna Bey tarafından kurulmuştur.

2. Eretnaoğulları beyliğinin kadılarından olan Kadı Burhaneddin Ahmet, Eretnaoğullarının içindeki çekişmelerden istifade ederek Sivas’ta kendi beyliğini kurmuş, hatta kısa bir sürede beyliğini devlet haline getirmiştir (Kadı Burhaneddin Devleti).3. Osmanlılara karşı mücadele eden Kadı Burhaneddin’in ölümüyle devlet parçalanmış bu beyliğin toprakları Yıldırım Bayezid tarafından Osmanlı topraklarına dahil edilmiştir.

Uyarı: II. Beyliklerden Pervaneoğulları, Candaroğulları, Saruhanoğulları, Karesio­ ğulları, Menteşoğulları, Aydınoğulları denizcilikle uğraşmışlardır

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi