Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri Tyt Fizik


Kategoriler: Fizik, Tyt Fizik

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri

Enerji Korunumu Yasası

Dış kuvvetlerden arındırılmış bir sistemin mekanik enerjisi sabit kalır. Böyle bir sistemin kinetik enerjisi anarken potansiyel enerjisi azalır ya da potansiyel enerji artarsa kinetik enerji azalır. Bu durum Mekanik Enerjinin Korunumu Yasası olarak bilinir.

Enerji Dönüşümleri

Enerji, bir sistemden diğerine aynı türde ya da başka türe dönüştürülerek aktarılabilir. Örneğin piller kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine, ampuller elektrik enerjisin* şık enerjisine ve ısıya dönüştürür. Bu dönüşümlerin gerçekleştiği sistemler dış kuvvetlerden arınmışsa sistemin mekanik enerjisi korunur.

Sürtünme Kuvvetinin Yaptığı İş

Bir sistem, sürtünmeli bir yüzey üzerindeki bir cisme kuvvet uygulayarak enerji harcadığında, bu enerjinin tamamını cisme mekanik enerji olarak aktaramaz. Bu enerjinin sürtünme kuvvetinin yaptığı iş kadarı ısıya dönüşür.

Örnek Sorular:

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Taşın K, L, M noktalarındaki mekanik enerjileri eşittir.
B) Taşın L noktasındaki potansiyel enerjisi, kinetik enerjisinin 3 katı büyüklüktedir.
C) Taşın M noktasındaki mekanik enerjisi sıfırdır.
D) Taşın L noktasındaki potansiyel enerjisinin M noktasındaki potansiyel enerjisine oranı 3/4 tür.
E) Taşın K noktasındaki kinetik enerjisi, M noktasındaki potansiyel enerjisine eşittir.


Düşey kesiti şekildeki gibi olan bir yolun K noktasından serbest bırakılan X cismi, M noktasında duruyor.

Buna göre sürtünme kuvvetinin yaptığı iş, cismin K noktasındaki mekanik enerjisinin % kaçıdır?

A) 20 B) 25 C) 30 D) 50 E) 75


Düşey kesiti şekildeki gibi olan yolun yalnız L—M bölümü sürtünmelidir. K noktasından harekete başlayan bir cisim M noktasında duruyor.

Buna göre cisim P noktasından serbest bırakılırsa ilk kez nerede durur?

A) K noktasında B) K — L arasında C) L noktasında D) L — M arasında E) M noktasında
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar