Endoplazmik Retikulum


Kategoriler: 9. Sınıf Biyoloji, Biyoloji, Hücre

  • Zarlarla çevrili kanallar ve keselerden oluşan ağsı bir yapıdır. Bu kese ve kanallar, çekirdek zarına ve sitoplazmanın derinliklerine kadar ulaşır.
  • Birbiriyle bağlantılı olan ancak yapı ve işlev bakımından farklılık gösteren iki tip endoplazmik retikulum vardır. Bunlar granüllü ve granülsüz endoplazmik retikulum olarak adlandırılır.
  • Granüllü endoplazmik retikuluma bu ismin verilmesinin nedeni yüzeyinde ribozomların bulunmasıdır. Bu ribozomlarda hücrenin salgılayacağı proteinler üretilir. Salgı proteinlerinin çoğu glikoprotein yapısındadır. Karbonhidratlarla proteinlerin birbirine bağlanması burada gerçekleşir. Salgı proteinleri daha sonra kesecikler halinde granüllü endoplazmik retikulumu terk eder. Granüllü endoplazmik retikulumun bir diğer işlevi de hücre zarına maddeler ekleyerek zarın büyümesini sağlamasıdır.
  • Granülsüz endoplazmik retikulum, yüzeyinde ribozom bulunmadığı için bu şekilde adlandırılır. Bu yapı, farklı hücre tiplerinde değişik görevler üstlenir. Bu görevlerden birisi farklı lipit tiplerini sentezlemektir. Örneğin steroit yapılı hormonların sentezinde görev yapar. Bundan dolayı steroit yapılı hormon salgılayan hücrelerde (eşey hormonu üreten hücreler gibi) daha yoğun olarak bulunur. Granülsüz endoplazmik retikulum, karaciğer hücrelerinde zehirli maddeleri etkisiz hale getirir. Kas hücrelerinde ise kalsiyum iyonlarını depolar.

Endoplazmik retikulum madde sentezini, maddelerin kimyasal değişikliğe uğramasını ve madde iletimini sağlar.

Endoplazmik retikulumun elektron mikroskobundaki görüntüsü (Kırmızı renk, çekirdek zarına bağlı endoplazmik retikulumu göstermektedir.)Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi