Empedokles Varlık Felsefesi


Kategoriler: Felsefe

Empedokles: Ona göre insanların meydana gelme dedikleri şey, temel maddelerin bir karışması; yok olma dedikleri de, bu karışımın dağılmasıdır. Çok küçük parçalardan oluşan bu temel maddeler, kendileri meydana gelmemiştir, yok olmazlar, değişmezler. Doğa bilgisinin gelişmesinde çok önemli bir unsuru, element kavramını ilk ortaya koyan Empedokles olmuştur. Elementler dört tanedir:

Toprak, su, ateş, hava. Bunlar evren yapısının gereçleridir. Fakat değişmez cevherlerdir ve kendiliklerinden birbirleriyle karışmazlar. Onun için bu dört unsurun yanı sıra, bir de hareket ettirici kuvvet gerekir. Her şey bu kuvvet arasındaki savaştan doğmuştur. Bu iki karşıt, evrensel güç, evrendeki gelişmenin temelidir. Hangisi üstün gelirse, gelişme o yöndedir. Canlı varlıkların gelişmeleriyse, yaşama gücü daha üstün olan varlıkların doğal ayıklanmasıyla oluşur. Bu görüşüyle Empedokles, Darwin’e öncülük etmiştir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar