Element ve Özellikleri 9.Sınıf Kimya

Element ve Özellikleri 9.Sınıf Kimya

Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Kimya, Kimya Bilimi, Kimyanın Sembolik Dili

Antik çağ dönemi element tanımı > Tüm maddeler dört ana elementten oluşur. (Empedokles)

Rönesans dönemi element tanımı > Kendisinden daha basit maddelere ayrıştırılamayan saf maddelerdir. (Robert Boyle)

Modem element tanımı — Aynı tür atomlardan oluşan saf maddelerdir.

Element: Proton sayısı aynı olan atomlardan oluşan maddelere element denir.

Elementlerin Özellikleri

  • Saf maddelerdir.
  • Hal değişim sıcaklığı dışında homojendirler.
  • Sembollerle gösterilirler.
  • Doğada atomik veya moleküler halde olabilirler.
  • Fiziksel veya kimyasal yöntemlerle kendinden daha basit maddelere ayrılamazlar.
  • Erime noktası, kaynama noktası, özkütle gibi belirli ayırt edici özelliklere sahiptirler.
  • Metaller, ametaller, yarı metaller ve soygazlar olarak sınıflandırılır.
  • Bilinen 118 elementin 92 tanesi doğada bulunurken diğerleri yapaydır. Laboratuvarda üretilir.
  • Birçok element doğada bileşik halinde bulunur ve bileşiklerin kimyasal yöntemlerle ayrılması ile elde edilirler.

ELEMENT

John Dalton, yaptığı bilimsel çalışmalar sonucunda bir elementi oluşturan atomların aynı, farklı elementleri oluşturan atomların ise farklı olduğunu söylemiştir. Yani her farklı element farklı tür bir atoma sahiptir.

Atom altı taneciklerinin keşfinden sonra, Moseley atomun özelliklerini çekirdekteki proton sayılarının belirlediğini ortaya çıkardı. Yukarıdaki bilgiler çerçevesinde günümüz element tanımı ortaya çıkmış oldu. Günümüzde 118 elementin varlığı bilinmektedir. Bu elementlerden 92 tanesi doğaldır. Diğerleri ise yapay olarak elde edilmiştir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar