Element ve Elementlerin Özellikleri

Element ve Elementlerin Özellikleri

Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Kimya, Kimya Bilimi, Kimyanın Sembolik Dili

Bilinen elementler tarih boyunca değişik işaretler ile gösterilmiştir. Ayrıca kimya biliminin gelişmesi, yeni elementlerin keşfi ve Dünya’daki iletişimin artması kimya biliminde ortak bir dilin oluşmasını zorunlu hâle getirmiştir. Bu nedenle elementler için günümüzde adları dillere göre değişse de tüm Dünya’da aynı işaretler (semboller) kullanılır.

ELEMENT

John Dalton, yaptığı bilimsel çalışmalar sonucunda bir elementi oluşturan atomların aynı, farklı elementleri oluşturan atomların ise farklı olduğunu söylemiştir. Yani her farklı element farklı tür bir atoma sahiptir.

Atom altı taneciklerinin keşfinden sonra, Moseley atomun özelliklerini çekirdekteki proton sayılarının belirlediğini ortaya çıkardı. Yukarıdaki bilgiler çerçevesinde günümüz element tanımı ortaya çıkmış oldu. Günümüzde 118 elementin varlığı bilinmektedir. Bu elementlerden 92 tanesi doğaldır. Diğerleri ise yapay olarak elde edilmiştir.

Element: Proton sayısı aynı olan atomlardan oluşan maddelere element denir.

Elementlerin Özellikleri

Elementleri diğer bazı maddelerden ayıran özellikleri vardır. Bunlar;

  • Tek tür atomdan oluşur.
  • Saf maddedir.
  • Homojendir.
  • Belirli koşullarda erime noktası ve kaynama noktaları sabittir.
  • Belirli koşullarda yoğunlukları sabittir.
  • Kimyasal ve fiziksel yöntemlerle daha basit maddeler ayrıştırılamazlar.
  • Sembollerle gösterilir.
  • Helyum, oksijen, azot gibi çok az element doğada element halinde bulunur. Elementlerin çoğunluğu doğada bileşikleri halinde bulunurlar. Bu tür elementler kimyasal yöntemlerle bileşiklerinden elde edilirler.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar