Elektromanyetik Kuvvet

Elektromanyetik Kuvvet

Kategoriler: Fizik

Bütün cisimler elektrik yükü taşır. Elektrik yükleri ve manyetik etkiden kaynaklanan çekme ya da itme kuvvetine elektromanyetik kuvvet denir. Yüklerin birbirini çekmesi ve itmesi, mıknatısların birbirini çekmesi ve itmesini, atomda elektronun çekirdeğin çevresinde dönmesini elektromanyetik kuvvet sağlar.

Elektromanyetik kuvvetler;  • Elektrik yükleri üzerine etki eder.
  • Uzun (Çok Büyük) menzillidir. Uzaklık fazla olduğunda hissedilmez.
  • Kütle çekim kuvvetine göre büyüktür.
  • Çok küçük yükler arasında bile hissedilebilir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi