Elektromanyetik Dalga Spektrumu Kimya Ayt


Kategoriler: Kimya

Elektromanyetik Dalga Spektrumu

Bütün frekansları kapsayan elektromanyetik ışın dizisine elektromanyetik dalga spektrumu denir. Spektrum, elektromanyetik ışının frekansı veya dalga boyuna ‘re gruplandırılır.Prizmadan geçerken kırılarak fotoğraf filmi üzerinde kırmızıdan mora kadar bütün renkleri içeren sürekli spektrum elde edilir.

Gaz halindeki bazı maddelerin oluşturdukları spektrum ise kesiklidir. Bu spektrumlar kesikli ya da çizgi spektrumları olarak adlandırılır.

Güneş ışığının kesiksiz spektrumunda soğurma dalga boyları siyah çizgiler şeklinde görülür. Bunlara Fraunhofer çizgileri denir.

Her bir elementin soğurma (absorbsiyon) spektrumu ve yayınma (emisyon) spektrumu vardır. Her elementin spektrum çizgi sayısı ve frekansı farklıdır. Bir elementin ise yayınma ve soğurma spektrum sayısı ve frekansı aynıdır.

Örnek:

I. T. Young

II. I. Newton

III. M. Planck

IV. C. Huygens
Yukarıda verilen bilim adamlarından hangileri ışığın dalga modelini ortaya atmıştır?

A) I ve II    B) I ve III    C) I ve IV    D) II ve III    E) II ve IV

ÇÖZÜM: C. Huygens ve T. Young ışığın dalga modeli ile ilgili çalışmalar yapmıştır. M. Planck ve I. Newton tanecik modeli üzerinde durmuştur. Cevap C
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar