Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Atom ve Periyodik Sistem, Atomun Yapısı, Kimya

Elektrik enerjisinin madde üzerindeki etkilerini araştıran Michael Faraday maddelerin yapısında yüklü tanecikler ile ilgili olarak daha somut bulgulara ulaşmıştır.

  • Katotta belirli miktarda madde biriktirmek için daima aynı miktar elektrik yüküne veya bu yükün tam sayılı katlarına gerek vardır.
  • Farklı elementlerin bileşikleri eşit miktarda elektrik yükü ile elektroliz edildiğinde katotlarda biriken element miktarlarının kendi atom kütlelerine bölümleri arasında sabit tam sayılı bir oran vardır.

Faraday’ın çalışmalarından atomların taşıdıkları elektrik yükü, belirli bir miktar veya bu miktarın katıdır sonucu ortaya çıkmıştır. Yani elektrik yükü, sabit büyüklükteki yük birimlerinden oluşmaktadır. Bu yük birimleri bütün atomlar için aynıdır. Atomlarda sabit büyüklükte yüklü birimlerin bulunması atomların bir bütün olmadığını ve atom altı taneciklerinin bulunduğunu gösterir.



] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar