Ekonomik Özelliklerine Göre Bölgeler Coğrafya Ayt


Kategoriler: Ayt Coğrafya, Coğrafya

Ekonomik Özelliklerine Göre Bölgeler

Türkiye’de bu tür bölgelerin oluşturulmasında tarım, sanayi, madencilik, ticaret ve turizm gibi ekonomik faaliyetler göz önünde bulundurulur.

Tarım Bölgesi

Tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu alanlar tarım bölgesi olarak nitelendirilebilir.

Türkiye’de Antalya Ovası, Ergene Ovası, Büyük Menderes Ovası, Bafra Ovası gibi yerler tarımsal faaliyetlerin yoğunluğu nedeniyle bu bölge gruplandırmasına dahil edilebilir.

Tarım bölgeleri bir tarım ürününün yoğun olarak yetiştiği alanların belirlenmesi şeklinde oluşturulabilir.

Örnegin; Çay tarım bölgesi denildiğinde Doğu Karadeniz kıyıları, incir tarım bölgesi denildiğinde Büyük Menderes grabeni yani Aydın ve ilçeleri akla gelir.

Sanayi Bölgesi

Bu tür bölgelerin oluşturulmasında endüstri faaliyetleri göz önünde bulundurulur.

İstanbul, İzmit, Adapazarı arası kıyı şeridi gibi alanlar sanayi bölgesi olarak nitelendirilebilir.

Sanayi bölgeleri bir sanayi kolunun yoğun olarak bulunduğu alanların belirlenmesi şeklinde oluşturulabilir.

Örneğin; Zonguldak ve çevresi demir-çelik sanayi bölgesi olarak belirlenebilir.

Maden Bölgesi

Belli bir yer altı kaynağının çıkarıldığı ve buna bağlı madenciliğin geliştiği bölgelerdir.

Örneğin; Batman petrol bölgesi, Zonguldak taşkömürü bölgesi

Turizm Bölgesi

Turizm etkinliklerinin yaygın olduğu alanlar turizm bölgesi olarak adlandırılabilir.

Türkiye’de Güney Ege kıyıları ile Antalya kıyıları turizm bölgesi olarak adlandırılır.

Serbest Ticaret Bölgesi

Serbest ticaret bölgeleri, dış ticaret bölgeleri, vergi ve gümrük mevzuatının uygulanması bakımından gümrük hattı dışından sayıldığı ticaret bölgeleridir.

Serbest bölgeler ticaret ve sanayide daha geniş muafiyet ve teşvikler sağladığı için ülkemizin dış ticaretini arttırmak, yabancı yatırımları çekmek ve döviz girişini arttırmak için kurulan bölgelerdir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar