Ege Bölgesi Tarım Ürünleri 6.Sınıf Sosyal Bilgiler


Kategoriler: 6. Sınıf Sosyal Bilgiler, Sosyal Bilgiler

EGE BÖLGESİ

Ege Bölgesi’nde genel olarak Akdeniz iklimi görülür. Ancak kıyı kesimlerinden iç kesimlere doğru gidildikçe İklim karasallaşmaya başlar. Bölgede yer alan verimli delta ovaları ve akarsular, tarımsal faaliyetleri olumlu yönde etkiler. Bölgede en fazla yetiştirilen tarım ürünleri zeytin, incir, üzüm, haşhaş ve tütündür.

Zeytin: Akdeniz ikliminin karakteristik tarım ürünüdür. Yetişmek için kış ılıklığı İster; düşük sıcaklıklara karşı dayanıksızdır. Ülkemizde üretilen zeytinin bir kısmı yağ, bir kısmı da sofralık olarak tüketilir. Ülkemizde sofralık zeytin üretimi, en fazla Marmara Bölgesi’nde yapılır.

Grafik: Türkiye’de zeytin üretiminin yıllara göre değişimi

Üzüm: Soğuk iklim şartlarına dayanıklıdır. Her türlü toprak tipinde yetiştirilebilir. Yetişme döneminde bol güneş ve sıcaklık isteyen üzümün yetişme alanı oldukça geniştir.

Ege, Marmara ve Güneydoğu Anadolu, en fazla üzüm yetiştirilen bölgelerimizdir. Üzüm, Türkiye’nin önemli ihraç ürünlerindendir.

İncir: Düşük kış sıcaklıklarına dayanıklı olmayan incirin iç bölgelerde üretimi yapılamamaktadır.

Ülkemizde en fazla Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinde üretilir.

Haşhaş: Yaz kuraklığının belirgin olduğu alanlarda yetiştirilir. İlaç sanayisinde ve yağ üretiminde kullanılır. Kozası uyuşturucu yapımında kullanıldığı için üretim alanı devlet tarafından sınırlandırılmıştır.

Tütün: Yetişme döneminde bol su, olgunlaşma döneminde ise kuraklık ve sıcaklık ister. Sigara sanayisinin ham maddesidir.

Ülkemizin bütün bölgelerinde yetiştirilebilir. Ancak kaliteli tütün yetiştirilmesi için devlet, tütünün kontrollü olarak yetiştirilmesine İzin verir.

Devletin aldığı tedbirlerin katkısıyla ülkemizde kaliteli tütün yetiştirilmesi, ihracat gelirlerimizi de olumlu etkiler.

Türkiye’de tütün en çok Ege Bölgesi’nde yetiştirilir. Bu bölgeyi Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesi takip eder.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar