Kategoriler: Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatına Giriş

EDEBİYAT – GÜZEL SANATLAR İLİŞKİSİ

Edebiyat da güzel sanatlar da aynı amacı taşır, ortaya konan eserde estetik bir kaygı vardır. Ancak kullanılan malzemeler ve malzemenin kullanılışı yani üslup ve biçim yönüyle birbirlerinden az çok ayrılır. Edebiyat, müzikle içli dışlı olmuştur. Bunun nedeni, sözün ahenk ve betimlemeye dönük olmasıdır. Ayrıca edebiyat, sinemaya ve tiyatroya da kaynaklık etmektedir. Özellikle klasikleşmiş edebî yapıtlar sinemaya ve tiyatroya uyarlanmaktadır. Bu açıdan bakıldığında edebiyatın, görsel sanatları bir yönüyle beslediği söylenebilir.

Güzel sanatların Sınıflandırılması

Herkes kendini farklı şekillerde ifade etmek isteyebilir. Bu istek resim, müzik, heykel, sinema, tiyatro, şiir şeklinde olabilir. Sanatçı, dış dünyayla bir şekilde İletişim kurar. Bu iletişimde kullanılan malzemeye göre sanat alanları ortaya çıkar. Ses, söz, renk, ahşap vb. malzemelerle sanatçı kendini ifade eder. Öyleyse güzel sanatlar sanatçının kullandığı malzemeye göre sınıflandırılabilir.
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar