Duraklama Dönemi Islahatlarının Genel Özellikleri 11.Sınıf Tarih


Kategoriler: 11. Sınıf Tarih, Tarih

1. Yapılan ıslahatlarda Yükselme Döneminin ihtişamına dönmek hedeflenmiştir. Bu yüzden eski uygulamalara gidilmiştir. (irtica)

2. Islahatlarda baskı ve şiddet uygulanmıştır.

3. Toprak kayıpları çoğaldığı için daha çok askeri ve mali ıslahatlara gidilmiştir.

4. Sorunların asıl nedeni araştırılmadığı için gerçek çözümlere ulaşılamamıştır.

5. Islahatlar ıslahatı yapanın hayatıyla sınırlı kalmış ve hiçbiri tamamlanamamıştır.

6. Islahatlar dengesiz padişahlar, gerici ulema sınıfı ve yeniliklere karşı olan Yeniçerilerin engeline takılmıştır.

7. XVII. yüzyıl ıslahatlarında halen batının üstünlüğü kabul edilmediği için batı örnek alınmamıştır.

8. Yapılan Islahatlar Osmanlı Devleti’nin duraklamasını önleyememiş böylece, Gerileme Dönemine girilmiştir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar