Dünya’nın Neresindeyiz (Coğrafi Konumu Öğreniyorum) Test Çöz 6. Sınıf] }

Soru: Emine Öğretmen'in “Okyanus nedir?” sorusuna öğrencilerin verdiği cevaplardan hangisi doğrudur?
A) Efe: Dört tarafı su ile çevrili kara parçasıdır.
B) Ece: Kıtalar tarafından birbirinden ayrılan çok büyük su kütleleridir.
C) Can: Akarsuyun etrafını aşındırarak oluşturduğu yer şekilleridir.
D) Eda: Kara parçasının denize doğru uzanmış bölümüdür.


Soru: Kutuplara doğru gidildikçe paralellerin çevre uzunlukları azalır. Her iki yarım kürede 90 derece paralelleri bir nokta hâlini alır. Bunlara “Kuzey Kutup Noktası” ve “Güney Kutup Noktası” denir.
Kutuplara doğru gidildikçe paralellerin çevre uzunluklarının azalmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dünya'nın şekli
B) Okyanusların etkisi
C) Küresel ısınmanın etkileri
D) Buzul göllerinin etkisi


Soru: Ekvator'dan kutuplara doğru birer derece aralıklarla çizildiği varsayılan çemberlere paralel denir.
Bu bilgiden hareketle aşağıdakilerden hangisi paralellerin özelliklerinden biri değildir?
A) Başlangıç paraleli Ekvator'dur.
B) 90 tane Güney Yarım Küre'de, 90 tane Kuzey Yarım Küre'de olmak üzere toplam 180 tane paralel dairesi vardır.
C) Paralel dairelerinin boyları Ekvator'dan kutuplara gidildikçe kısalır.
D) Paralel daireleri arasındaki uzaklık Ekvator'dan kutuplara gidildikçe azalır.


Soru: Dünya üzerindeki herhangi bir yerin, enlem ve boylam derecelerine göre koordinatlarının belirlenmesine matematik konum denir.
Bu bilgiye dayanılarak aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin bu konumunun sonuçları arasında gösterilemez?
A) Dört mevsimin belirgin olarak görülmesi
B) Yükseltisinin batıdan doğuya doğru artması
C) Güneyden esen rüzgârların sıcaklığı artırması
D) Güneş ışınlarının yatay bir düzleme hiçbir zaman dik açıyla gelmemesi


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar